Umowa zleceniem a umowa o pracę dla Ukraińca

Mężczyzna w okularach czyta umowę

Na początku stycznia 2022 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o cudzoziemcach z dnia 17 grudnia 2021 roku. Zmiany weszły w życie 29 stycznia 2022 roku. Celem nowej ustawy jest uproszczenie oraz znaczne skrócenie procedury wydawania zezwoleń dla cudzoziemców. Oznacza to, że zatrudnianie cudzoziemców będzie od tej pory znacznie łatwiejsze niż wcześniej.

Wady i zalety umowy zlecenie, a umowy o pracę

Umowa zlecenie

Jest to tzw. umowa „śmieciowa” czy zatrudnienie niepracownicze. Umowa zlecenie podlega pod Kodeks cywilny, tak więc nie obowiązują go zasady Kodeksu pracy. Praca na tej umowie daje na pewno większą swobodę w doborze godzin, jak i miejsca pracy.

Wady:

 • Gwarancja tylko stawki godzinowej
 • Brak konkretnych godzin pracy
 • Brak urlopu okolicznościowego
 • Brak urlopu na żądanie
 • Może być wypowiedziane w każdym momencie
 • Nie wlicza się do stażu pracy

Zalety:

 • Brak obowiązkowych składek na ubezpieczenia ze strony zleceniobiorcy (dobrowolne chorobowe)
 • Może zawierać dodatkowe ustalenia między stronami np. płatny urlop wypoczynkowy, czy okres wypowiedzenia
 • Może zostać zawiązana w dowolnej formie np. ustnie, czy pisemnie
 • Zleceniobiorca, jak i zleceniodawca jest na równi

Umowa o pracę

Umowa ta daje stabilizację i chroni pracownika dzięki temu, że podlega pod Kodeks pracy. Jako że podczas umowy o pracę płacone są wszystkie składki, to wlicza się ona w staż pracy ważny dla świadczenia emerytalnego. W tej umowie zapewniona jest ustalona stała pensja z opcją jej wzniesienia np. poprzez premię bądź płatne nadgodziny.

Wady:

 • podlega pod wszystkie składki na ubezpieczenia
 • pracownik dobrowolnie się podporządkowuje pracodawcy
 • Może być zawarta tylko z osobą fizyczną

Zalety:

 • Kieruje się zasadami wypowiedzenia z Kodeksu pracy
 • Prawo do urlopu okolicznościowego
 • Prawo do urlopu na żądanie
 • Prawo do urlopu wypoczynkowego
 • Konkretne godziny pracy
 • Gwarancja minimalnego wynagrodzenia

Umowa zlecenie, a umowa o pracę - składki ZUS

Jedną z głównych różnic między obiema umowami jest już wcześniej wspomniany sposób opłacania składek oraz sama ich ilość.

Umowa o pracę - jakie składki

Opłacane przez pracownika:

 • Ubezpieczenie chorobowe
 • Ubezpieczenie emerytalne
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenie rentowe

Opłacane przez pracodawcę:

 • Ubezpieczenie rentowe
 • Ubezpieczenie wypadkowe
 • Ubezpieczenie emerytalne
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Fundusz Pracy
 • Fundusz Solidarnościowy

Umowa zlecenie - jakie składki

Opłacane przez zleceniobiorcę:

 • Ubezpieczenie chorobowe (które jest dobrowolne)

Opłacane przez zleceniodawcę (częściowo lub w całości):

 • Ubezpieczenie rentowe
 • Ubezpieczenie wypadkowe
 • Ubezpieczenie emerytalne
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Fundusz Pracy

Wypożyczenie pracownika - zastąpi umowę o pracę i umowę zlecenie?

Poznaliśmy już zalety i wady zarówno umowy o pracę, jak i umowy zlecenie. Nie każdy wie o możliwości wzięcia pracownika w tak zwany leasing. Czyli o wypożyczeniu pracownika, które może okazać się najlepszą opcją ze wszystkich możliwych.

Zalety leasingu

Jeśli brakuje nam rąk do pracy do konkretnego zadania, czy tylko na określony czas leasing to najlepsze wyjście w tej sytuacji! Nasi pracownicy z Ukrainy idealnie sprawdzą się w okresie zwiększonego zapotrzebowania. Znani są oni ze swojego rzetelnego podejścia oraz chęci do pracy. Nie trzeba się martwić o język, ponieważ komunikacja w polskich firmach nie stanowi dla naszych pracowników problemu. Po więcej informacji o zaletach i informacjach o leasingu pracowniczym zapraszamy do innego artykułu mówiącym o Wypożyczeniu pracownika – jak to działa.

Dlaczego my?

Nasza agencja profesjonalnie zajmuje się wypożyczaniem pracowników od lat. Wszystkie firmy, jak i zatrudniani pracownicy, zawsze dawali nam pozytywny odzew odnośnie do naszej współpracy. Nasza kadra robi wszystko, aby pracownik i pracodawca byli zadowoleni ze swojej współpracy poprzez naszą agencję. Znajdziemy pracownika na każde stanowisko do każdej możliwej branży. Nie jest dla nas przeszkodą okres, w jakim ma być zatrudnione dane stanowisko ani sezon. Agencja Pracy FLAMBIR przejmie na siebie wszystkie aspekty wypożyczenia pracownika byś ty nie musiał się tym przejmować i mógł mieć spokojną głowę.