Przejęcie pracownika z agencji pracy tymczasowej - na czym polega?

Przejęcie pracownika tymczasowego z agencji pracy tymczasowej

Przejęcie pracownika z agencji pracy tymczasowej to rozwiązanie, które pozwala firmie na zatrudnienie sprawdzonego pracownika bez konieczności prowadzenia rekrutacji. Proces ten wiąże się z pewnymi formalnościami, ale może przynieść wiele korzyści zarówno dla firmy, jak i pracownika. Jak wygląda ten proces przejęcia pracownika? Dowiesz się z tego artykułu.

Czym jest przejęcie pracownika z agencji tymczasowej?

Według Kodeksu Pracy przejęcie pracownika z agencji pracy tymczasowej to przejście zatrudnionego do firmy, do której został oddelegowany z agencji pracy. Po zakończeniu umowy o pracę, która łączy pracownika z agencją, firma, w której pracownik wykonywał swoje obowiązki np. w formie leasingu pracowniczego, może go bezpośrednio zatrudnić. 

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych nie wprowadza żadnych ograniczeń w tym zakresie. Oznacza to, że firma może zatrudnić pracownika tymczasowego na umowę o pracę na czas określony lub na czas nieokreślony.

Przejęcie pracownika tymczasowego z agencji pracy tymczasowej

Kiedy warto przejąć pracownika tymczasowego?

Przejęcie pracownika z agencji pracy tymczasowej może być korzystne dla pracodawcy w sytuacji, gdy potrzebuje dodatkowej siły roboczej na dłużej niż dotychczas określony czas lub do stałego zatrudnienia w konkretnym projekcie. Zaletami tego rozwiązania jest znajomość osoby zatrudnionej oraz szybki dostęp do wykwalifikowanej kadry pracowniczej.

Zalety przejęcia pracownika z agencji

Przejęcie pracownika tymczasowego może być korzystne zarówno dla firmy, jak i dla pracownika.

Zalety dla firmy:

 • Zatrudnienie sprawdzonego pracownika, który zna specyfikę pracy i firmy
 • Oszczędność czasu i kosztów związanych z rekrutacją
 • Możliwość dopasowania warunków zatrudnienia do potrzeb firmy
 • Zwiększenie motywacji pracownika
 • Zmniejszenie ryzyka rotacji pracowników
 • Lepsza integracja pracownika z zespołem

Zalety dla pracownika:

 • Stabilne zatrudnienie
 • Możliwość rozwoju zawodowego
 • Uniknięcie stresu związanego z poszukiwaniem nowej pracy
 • Zachowanie dotychczasowych warunków pracy
 • Możliwość awansu

Kiedy możliwe jest przejęcie pracownika z agencji pracy tymczasowej?

Przejęcie pracownika z agencji pracy tymczasowej jest możliwe, gdy dotychczasowa umowa o pracę tymczasową uległa rozwiązaniu. Oprócz tego pracownik tymczasowy musi wyrazić zgodę na przejęcie. Wówczas firma, w której pracownik tymczasowy wykonywał swoje obowiązki, może złożyć mu ofertę zatrudnienia

Przykłady sytuacji, w których warto przejąć pracownika tymczasowego

W jakich sytuacjach przejęcie pracownika będzie dobrym pomysłem? O to kilka z nich:

 • Pracownik tymczasowy dobrze sprawdza się na stanowisku i spełnia oczekiwania firmy
 • Pracownik tymczasowy posiada umiejętności i kwalifikacje, które są niezbędne firmie
 • Firma planuje rozszerzyć działalność i potrzebuje dodatkowych pracowników
 • Pracownik tymczasowy jest dobrze zintegrowany z zespołem

“Przejęcie pracownika z agencji pracy tymczasowej może być korzystnym rozwiązaniem dla wielu firm, w których danych pracownik się sprawdził i jego stałe zatrudnienie przyniesie znaczne korzyści dla przedsiębiorstwa”

Na czym polega praca tymczasowa przed przejęciem?

Praca tymczasowa to praca wykonywana na podstawie umowy o pracę tymczasową zawartej pomiędzy agencją pracy tymczasowej a pracownikiem. Pracownik tymczasowy jest zatrudniony przez agencję, ale wykonuje swoje obowiązki w firmie zwanej pracodawcą użytkownikiem.

Umowa o pracę tymczasową musi określać m.in.:

 • Rodzaj pracy
 • Wymiar czasu pracy
 • Miejsce wykonywania pracy
 • Wynagrodzenie za pracę
 • Warunki BHP

Ile może trwać umowa o pracę tymczasową?

Oznacza to, że agencja pracy tymczasowej może skierować pracownika tymczasowego do wykonywania pracy na rzecz jednego pracodawcy użytkownika przez okres nieprzekraczający łącznie 18 miesięcy w okresie obejmującym 36 miesięcy. Po upływie tego czasu pracownik tymczasowy może być ponownie zatrudniony w tej samej firmie po upływie kolejnych 18 miesięcy.

W jaki sposób zatrudnić pracownika tymczasowego?

Pracownika tymczasowego można zatrudnić poprzez skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej, która zajmuje się rekrutacją, selekcją oraz wysyłką pracowników do pracy u klientów. Umowa o pracy tymczasowej musi być zawarta na piśmie. Jeśli tak się nie stanie, agencja najpóźniej w drugim dniu pracy pracownika tymczasowego, potwierdza pisemnie warunki umowy.

Jakie są obowiązki pracodawcy zatrudniającego tymczasowo?

Pracodawca zatrudniający pracowników tymczasowych ma obowiązek zapewnić im odpowiednie warunki pracy oraz przestrzegać obowiązujących przepisów prawa pracy i BHP. Ponadto pracodawca musi terminowo wypłacać wynagrodzenie oraz odprowadzać wymagane składki na ubezpieczenia społeczne.

Skorzystaj z pomocy agencji pracy tymczasowej

W celu zatrudnienia pracownika tymczasowego Powinieneś skorzystać z pomocy agencji pracy tymczasowej, która zajmuje się kompleksową obsługą procesu rekrutacji oraz zapewnieniem odpowiednich pracowników do pracy. 

Szukasz pomocy w zatrudnieniu? Nasza agencja pracy Flambir posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych ze wschodu Europy I Azji. Przede wszystkim specjalizujemy się m.in. leasing pracowników z Ukrainy. Zlecenie nam znalezienia pracownika pozwoli Ci skupić się na swojej głównej działalności. 

Porada eksperta – przejęcie pracowników a ZUS

Porada od Flambir

Składki ZUS za pracowników tymczasowych opłaca agencja pracy tymczasowej. W przypadku przejęcia pracownika przez firmę, do której był oddelegowany, to ona staje się płatnikiem jego składek ZUS. Wówczas cała procedura wygląda tak jak podczas tradycyjnego zatrudniania pracowników np. na umowie o pracę.

Podsumowanie

Przejęcie pracownika z agencji pracy tymczasowej umożliwia firmie zatrudnienie sprawdzonej osoby bez konieczności rekrutacji. Korzyści dla obu stron obejmują stabilne zatrudnienie, elastyczność oraz możliwość dostępu do wykwalifikowanej kadry. O czym jeszcze warto pamiętać?

 • Przejęcie to przejście pracownika z agencji pracy tymczasowej do firmy na stałe, po zakończeniu umowy tymczasowej.
 • Warto przejąć pracownika tymczasowego wówczas gdy sprawdza się on w wykonywanych obowiązkach i przyda się w dłużej perspektywie. 
 • Przejęcie pracownika umożliwia mu również awans w strukturze firmy i rozwinięcie kariery. 
 • Zmiana pracodawcy nie wpływa na pracowników tymczasowych, którzy przechodzą do nowego pracodawcy wraz z niezrealizowanym urlopem.
 • Umowa o pracę tymczasową może trwać maksymalnie 18 miesięcy u jednego pracodawcy, po czym pracownik może być ponownie zatrudniony w tej samej firmie po upływie kolejnych 18 miesięcy.

Szukasz dobrego pracownika tymczasowego?

Napisz do nas na adres sales.manager@flambir.pl lub sprawdź naszą ofertę na stronie – leasing pracowników z Ukrainy

Chcesz porozmawiać?

Możemy również skontaktować się telefonicznie. Jeśli preferujesz tę formę kontaktu zadzwoń pod 507 228 855