Pracownik sezonowy - zasady zatrudniania do pracy sezonowej

pracownik sezonowy

Firmy z różnych sektorów, takie jak turystyka, rolnictwo, handel detaliczny czy gastronomia, często potrzebują dodatkowej siły roboczej w określonych okresach roku. W tym artykule przyjrzymy się zasadom zatrudniania pracowników sezonowych oraz jak skutecznie zarządzać tym procesem na rynku pracy.

Pracownik sezonowy - najważniejsze wnioski

 • Zatrudnianie pracowników sezonowych pozwala firmom na elastyczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb rynku i uniknięcie nadmiernych kosztów stałego zatrudnienia.
 • Podczas zatrudniania, konieczne jest przestrzeganie regulacji prawnych kodeksu pracy dotyczących zatrudniania pracowników sezonowych, takich jak umowy o pracę tymczasową, czas pracy i warunki bezpieczeństwa.
 • Zatrudnienie pracownika sezonowego na podstawie umowy wymaga ustalenia warunków umowy oraz zapewnienia praw takich samych jak dla innych pracowników.
 • Najlepszą metodą na szukanie pracowników sezonowych są agencje pracy tymczasowej np. poprzez leasing pracowników

Grupą pracowników sezonowych, na którą warto postawić, są pracownicy z Ukrainy. Stają się oni coraz bardziej popularni w polskich firmach, dzięki kwalifikacjom i chęci do pracy.

Zasady zatrudniania pracowników sezonowych

Zatrudnianie pracowników tymczasowych odbywa się na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, która precyzyjnie określa czas trwania stosunku pracy. W przypadku pracy sezonowej istotne jest wskazanie konkretnego okresu zatrudnienia Jest to forma pracy, która silnie zależy od cyklicznych zmian w sezonowości działalności.

Czym jest praca sezonowa?

Chociaż kodeks pracy nie definiuje pojęcia „prac sezonowych”, Sąd Najwyższy w wyroku z 3 kwietnia 1986 roku (sygn. akt III URN 20/86) określił je jako prace wykonywane przez określoną część roku, związane z konkretnym sezonem, warunkami pogodowymi lub porą roku.

Dodatkowo wykonywanie obowiązków o charakterze sezonowym jest uznawane za formę pracy tymczasowej, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z 9 lipca 2003 roku o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608). Ta ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez agencje pracy tymczasowej. Skorzystanie z usług agencji pracy tymczasowej jest dobrym sposobem na znalezienie pracy sezonowej.

Dlaczego warto szukać pracownika sezonowego?

Zatrudnianie pracowników sezonowych ma wiele korzyści dla przedsiębiorstw. Po pierwsze, pozwala to na elastyczne dostosowanie się do zmieniających się potrzeb rynku i uniknięcie nadmiernych kosztów stałego zatrudnienia. Po drugie, pracownicy sezonowi często są bardzo zmotywowani do pracy, aby w krótkim czasie zarobić jak najwięcej. Może przyczynić się to do zwiększenia efektywności w okresach wysokiego zapotrzebowania.

pracownik sezonowy

Jak znaleźć pracownika sezonowego?

Sposoby znalezienia pracownika sezonowego mogą różnić się w zależności od branży i lokalizacji firmy. Szukasz pracowników sezonowych do swojego zespołu? Rozważ skorzystanie z agencji pracy tymczasowej i opcji leasingu pracowników! To rozwiązanie oferuje szereg korzyści, które doceni każdy przedsiębiorca.

Dlaczego warto skorzystać z agencji pracy tymczasowej?

 • Oszczędzisz czas i pieniądze – agencja zajmie się za Ciebie całym procesem rekrutacji, selekcji i zatrudnienia pracowników. Nie musisz martwić się o czasochłonne ogłoszenia, wstępne rozmowy i formalności.
 • Masz dostęp do szerokiej bazy kandydatów – agencje dysponują bogatą bazą kandydatów, gotowych do podjęcia pracy sezonowej. Masz pewność, że znajdziesz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu.
 • Elastyczność zatrudnienia – agencja dopasuje liczbę pracowników do Twoich aktualnych potrzeb. Możesz elastycznie zwiększać lub zmniejszać zespół w zależności od sezonu, lub bieżących potrzeb firmy.
 • Legalność i bezpieczeństwo – agencja gwarantuje legalność zatrudnienia i dba o wszystkie formalności związane z ubezpieczeniem i bezpieczeństwem pracowników.
 • Mniejsze ryzyko – agencja bierze na siebie odpowiedzialność za pracowników, co oznacza, że nie musisz martwić się o absencję chorobową, fluktuację kadr czy problemy z dyscypliną.

Leasing pracowników z Ukrainy – jeszcze więcej korzyści

Porada od Flambir

Firmom, które szukają pracowników sezonowych, szczególnie polecamy opcję leasingu pracowników z Ukrainy. To usługa, która łączy w sobie zalety outsourcingu i tradycyjnego zatrudnienia. Oznacza to, że pracownicy są formalnie zatrudnieni przez agencję, ale pracują na rzecz Twojej firmy. Dzięki temu szybko otrzymujesz uzupełnienie kadry pracowniczej i nie musisz przechodzić żmudnego procesu zatrudniania. 

Regulacje prawne dotyczące zatrudniania pracowników sezonowych

Zatrudnianie pracowników sezonowych wiąże się z koniecznością przestrzegania odpowiednich regulacji prawnych zawartych w kodeksie pracy. W Polsce obowiązują przepisy dotyczące umów o pracę tymczasową, czasu pracy, wynagradzania oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rodzaje umów z pracownikami sezonowymi

Pracownik sezonowy może być zatrudniony na podstawie umowy umowa o pracę na czas określony, umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Ważne jest, aby wybrać odpowiednią formę zatrudnienia zgodnie z potrzebami firmy i przepisami prawa.

Zasady wynagradzania pracowników sezonowych

W umowie dotyczącej pracy sezonowej, poza identyfikacją stron oraz ustaleniem terminu obowiązywania umowy, konieczne jest określenie sposobu wynagradzania (mogą to być m.in. ryczałt miesięczny, stawka godzinowa, premie czy też zasady dotyczące napiwków), jak również zakresu obowiązków pracowniczych. Niezwykle istotne jest także ustalenie formy zawarcia umowy. Zaleca się spisanie warunków zatrudnienia na piśmie, aby uniknąć potencjalnych nieporozumień.

Czas pracy pracownika sezonowego

Czas pracy pracownika sezonowego może być elastyczny i dostosowany do zmieniających się potrzeb firmy. Jednak należy pamiętać, że pracownik sezonowy również ma prawo do odpoczynku i limitów czasu pracy określonych przez przepisy prawa.

Zatrudnianie pracownika sezonowe na podstawie umowy o pracę

Zatrudnienie pracownika do pracy sezonowej odbywa się poprzez zawarcie umowy o pracę na określony czas. W takiej umowie wyznacza się termin zakończenia stosunku pracy. 

Według przepisów prawa pracy okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony, jak również suma czasu zatrudnienia na podstawie tych umów zawartych między tymi samymi stronami, nie może przekroczyć 33 miesięcy, a łączna liczba takich umów nie może przekroczyć 3.

Po upływie tego okresu lub po zawarciu czwartej umowy o pracę na czas określony pracownik automatycznie staje się zatrudniony na czas nieokreślony.

Zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych

Wykonywanie prac sezonowych może odbywać się na podstawie umów cywilnoprawnych, stanowiących alternatywę dla umów o pracę. Praca sezonowa może być powierzona poprzez umowę zlecenia lub umowę o dzieło, co jest korzystne dla przedsiębiorców, ponieważ nie wymaga opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. 

Dodatkowo praca sezonowa na podstawie umowy cywilnoprawnej może być zlecona nawet osobom w wieku trzynastu lat. Zarówno umowa zlecenie, jak i umowa o dzieło, są umowami o świadczenie usług. 

Główna różnica między nimi polega na tym, że w przypadku umowy zlecenia zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania określonej czynności na rzecz zleceniodawcy, podczas gdy w umowie o dzieło istotne jest osiągnięcie określonego efektu, który jest niezbędny do wykonania zobowiązania.

Na tego typu umowy można zatrudniać także pracowników młodocianych, od 13 roku życia. Co więcej, umowy cywilnoprawne są niejednokrotnie łatwym sposobem na uniknięcie konieczności opłacania za pracowników składek ZUS.

Wyzwania i korzyści dla pracodawcy z zatrudniania pracowników sezonowych

Zatrudnianie pracowników sezonowych wiąże się zarówno z wyzwaniami, jak i korzyściami dla pracodawcy. Wśród wyzwań należy wymienić konieczność szybkiego znalezienia odpowiednich kandydatów, zapewnienie szkolenia oraz koordynację pracy zespołu. Jednak korzyścią jest elastyczność w dostosowywaniu się do zmieniających się potrzeb rynku oraz możliwość zwiększenia efektywności w okresach wysokiego zapotrzebowania.

pracownik sezonowy

Pracownicy sezonowi z Ukrainy

Zatrudnianie pracowników sezonowych z Ukrainy niesie szereg korzyści dla firm. Duża liczba kandydatów zapewnia dostęp do zmotywowanych i doświadczonych osób, często z doświadczeniem w pracy sezonowej. Ukraińcy słyną z silnej etyki pracy i dobrej organizacji, a znajomość języka polskiego ułatwia komunikację.

Legalizacja pobytu i pracy odbywa się za pomocą agencji pracy tymczasowej, która również zapewnia elastyczność w dopasowaniu liczby pracowników do potrzeb firmy. Pomocny w tym może być leasing pracowników z Ukrainy, który może obniżyć koszty zatrudnienia i zmniejszyć ryzyko związane z rekrutacją pracowników sezonowych. 

Zatrudnij pracowników sezonowych z agencją pracy tymczasowej

Poszukiwanie pracowników sezonowych może być czasochłonne i będzie wymagać zaangażowania wielu osób i zasobów firmy. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na szybkie i efektywne zatrudnienie dodatkowej siły roboczej jest współpraca z agencją pracy tymczasowej. 

Firmy takie jak Flambir oferują kompleksowe wsparcie w rekrutacji pracowników sezonowych, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. Oto kilka korzyści, które można uzyskać dzięki współpracy z Flambir:

 1. Szybki dostęp do kandydatów
 2. Profesjonalna selekcja kandydatów
 3. Elastyczność w dostosowaniu zatrudnienia
 4. Wsparcie administracyjne
 5. Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami

Jeśli potrzebujesz profesjonalnych pracowników sezonowych, zapraszamy do kontaktu z naszą agencją!

Sposoby motywowania i zarządzania zespołem pracowników sezonowych

Motywowanie i skuteczne zarządzanie zespołem pracowników sezonowych wymaga specjalnego podejścia ze względu na czasową i często rotacyjną naturę pracy tego typu. Oto kilka skutecznych sposobów motywowania i zarządzania takim zespołem:

 1. Jasne określenie oczekiwań i celów – przed rozpoczęciem pracy należy dokładnie wyjaśnić zadania i cele, które mają zostać osiągnięte. Wyraźnie określone oczekiwania pomogą pracownikom zrozumieć, co jest od nich wymagane, co z kolei przyczyni się do zwiększenia motywacji.
 2. Regularna komunikacja – regularna komunikacja jest kluczowa w zarządzaniu zespołem pracowników sezonowych. Zapewnij możliwość regularnych spotkań lub komunikacji online, aby monitorować postępy, rozwiązywać ewentualne problemy i udzielać wsparcia.
 3. Stworzenie przyjaznej atmosfery pracy – mimo czasowej natury pracy, warto zadbać o atmosferę współpracy i integracji w zespole. Organizuj wspólne wydarzenia integracyjne, jak np. wspólne przerwy kawowe czy imprezy po pracy, aby budować więzi między pracownikami.
 4. Zapewnienie odpowiednich narzędzi i szkoleń – upewnij się, że pracownicy sezonowi są odpowiednio przeszkoleni i wyposażeni w niezbędne narzędzia do wykonywania swoich obowiązków. Inwestycja w szkolenia może się opłacić poprzez zwiększenie efektywności pracy i poprawę jakości świadczonych usług.
 5. Docenienie wysiłku i osiągnięć – nie zapominaj o docenianiu pracy i osiągnięć pracowników sezonowych. Pochwała za dobrze wykonaną pracę czy nagrody za osiągnięcia mogą znacząco wpłynąć na ich motywację i zaangażowanie.
 6. Przykład z góry – bądź przykładem dla swojego zespołu poprzez wykazywanie się zaangażowaniem, profesjonalizmem i pozytywnym podejściem do pracy. Twój entuzjazm i determinacja mogą być inspiracją dla pracowników sezonowych.

Podsumowanie

Zatrudniając sezonowo, musisz pamiętać, że rekrutacja pracowników sezonowych wymaga przestrzegania odpowiednich regulacji prawnych, takich jak kodeks pracy dotyczący umów o pracę tymczasową, czasu pracy i wynagradzania. 

W takiej sytuacji warto, żebyś rozważył skorzystanie z agencji pracy tymczasowej, która oferuje szybki dostęp do kandydatów, profesjonalną selekcję oraz elastyczność w zatrudnieniu. 

Szukasz dobrych pracowników tymczasowych?

Napisz do nas na adres sales.manager@flambir.pl lub sprawdź naszą ofertę na stronie – leasing pracowników z Ukrainy

Chcesz porozmawiać?

Możemy również skontaktować się telefonicznie. Jeśli preferujesz tę formę kontaktu zadzwoń pod 507 228 855