Jak zatrudnić Ukraińca? Zatrudnienie obcokrajowca krok po kroku

jak zatrudnić Ukraińca

Ze względu na brak pracowników na runku pracy w Polsce coraz chętniej powierza się legalną pracę obywatelom z innych krajów. Przepisy dotyczące legalizacji zatrudnienia cudzoziemców dotyczą również obywateli Ukrainy. Interesuje Cię rekrutacja pracowników z Ukrainy w Twojej firmie? Sprawdź jak legalnie zatrudnić Ukraińca!

Czy warto powierzyć pracę cudzoziemcowi?

To zależy od wielu czynników, takich jak:

 • Kwalifikacje
 • Doświadczenie danej osoby
 • Rodzaj pracy, którą ma wykonać
 • Wymagań stawianych przez pracodawcę

W większości przypadków warto rozważyć zatrudnienie osoby z innego kraju np. z terytorium Ukrainy, jeśli ma ona odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, które mogą być przydatne dla danej firmy. Warto pamiętać, że zatrudnienie cudzoziemca może również przynieść korzyści dla firmy, takie jak dostęp do nowych rynków i technologii oraz możliwość rozszerzenia działalności na inne kraje.

Sposoby na zatrudnienie Ukraińca

Do niedawna jedynym sposobem na powierzenie wykonywania pracy obywatelowi z Ukrainy było specjalne oświadczenie o powierzeniu pracy obywatelom innych krajów. Sytuację zmieniła wojna na Ukrainie, w związku z którą Państwo Polskie wprowadziło możliwość zatrudniania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uchodźców  poprzez zgłoszenie na portalu praca.gov.pl

Zatrudnienie na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Jeśli chcesz zatrudnić cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, musisz wypełnić odpowiedni formularz i złożyć go w wojewódzkim urzędzie pracy. Tyczy się to również zatrudniania Ukraińców. 

W formularzu musisz podać swoje dane, dane cudzoziemca, miejsce wykonywanej pracy, rodzaj wykonywanej pracy oraz okres wykonywania pracy. Po złożeniu oświadczenia powiatowy urząd pracy wyda decyzję o powierzeniu wykonywania pracy Ukraińcowi, w której określi warunki zatrudnienia i okres zatrudnienia. Po otrzymaniu decyzji właściwego urzędu pracy możesz zawrzeć z cudzoziemcem umowę o pracę i rozpocząć współpracę.

Zatrudnienie obywatela Ukrainy na zgłoszenie w portalu praca.gov.pl

Aby zatrudnić obywatela Ukrainy na zgłoszenie w serwisie praca.gov.pl, musisz zarejestrować się w serwisie jako pracodawca i wypełnić odpowiedni formularz zgłoszenia o zamiarze zatrudnienia pracownika z innego kraju. 

W formularzu musisz podać swoje dane, dane cudzoziemca, rodzaj pracy, którą będzie wykonywać, oraz okres zatrudnienia. Po złożeniu zgłoszenia urząd pracy wyda decyzję o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, w której określi warunki zatrudnienia i okres zatrudnienia. Po otrzymaniu decyzji możesz zawrzeć z cudzoziemcem umowę o pracę i rozpocząć współpracę. Pamiętaj, że przed powierzeniem pracy cudzoziemcowi musisz uzyskać zgodę na zatrudnienie od urzędu pracy.

Jak zatrudnić do pracy obywatela Ukrainy? Instrukcja krok po kroku

Skupmy się na najbardziej popularnym sposobie zatrudniania obcokrajowców, czyli na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywanej pracy. Cały proces legalnego zatrudnienia można streścić do kilku kluczowych kroków.

 • Krok 1 – Przygotuj oświadczenie zawierające wszystkie wymienione wyżej dane, dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość obywatela Ukrainy oraz dowód wpłaty za czynność urzędowe.
 • Krok 2 – Po zebraniu wszystkich dokumentów udaj się do powiatowego urzędu pracy.
 • Krok 3 – W ciągu 7 do maksymalnie 30 dni powiatowy urząd pracy powinien dokonać wpisu do ewidencji lub poinformować o odrzuceniu wniosku. Aby mieć pewność, że zgłoszenie nie będzie odrzucone, należy zadbać o to by:
  • cudzoziemiec był obywatelem państwa określonego w rozporządzeniu o włączeniach podmiotowych lub o zawodach,
  • cudzoziemiec nie wykonywał pracy sezonowej,
  • wynagrodzenie cudzoziemca nie było niższe od pracowników, którzy wykonują pracę na podobnym stanowisku.
 • Krok 4 – Po uzyskaniu wpisu do ewidencji, należy poinformować powiatowy urząd pracy – w terminie 7 dni – o podjęciu przez Ukraińca zatrudnienia. Jeżeli okaże się, że cudzoziemiec nie stawił się w wyznaczonym dniu u pracodawcy, również należy poinformować o tym fakcie PUP.

Pamiętaj również, że w znalezieniu odpowiedniego pracownika z Ukrainy oraz w przygotowaniu odpowiednich dokumentów może pomóc Ci odpowiednia agencja pracy.

Gdzie szukać pomocy w zatrudnieniu cudzoziemca?

Jeśli szukasz pomocy w zatrudnieniu obywatela Ukrainy na terytorium Polski, możesz skontaktować się z lokalnym urzędem pracy lub biurem pośrednictwa pracy. Mogą oni udzielić Ci informacji na temat wymogów prawnych dotyczących zatrudnienia obywatela Ukrainy oraz pomóc Ci znaleźć odpowiedniego kandydata do pracy. Takiej pomocy możesz szukać w naszym biurze pośrednictwa pracy Flambir,  które specjalizuje się m.in. w zatrudnianiu obywateli Ukrainy.