Jak sprawdzić historię zatrudnienia pracownika?

jak sprawdzić historię zatrudnienia

Rekrutacja pracowników oprócz tego, że jest szansą na rozwój firmy, niesie ze sobą również pewne ryzyko. Nowa osoba w zespole, może okazać się bowiem kimś nie do końca odpowiednim. Trudno się dziwić, że wiele zakładów pracy chce dobrze sprawdzić lata pracy potencjalnego kandydata. Czy weryfikacja historii zatrudnienia pracownika jest możliwa i legalna? W jaki sposób potwierdzić poprzednie miejsca pracy? Na te pytania odpowiemy w poniższym tekście.

Czy weryfikacja pracownika jest ważna?

Na to pytania odpowiedź może być tylko jedna. Oczywiście, że odpowiednia weryfikacja pracownika ma olbrzymie znaczenie przed jego zatrudnieniem w danej firmie. Szczególnie jeśli powierzone zostanie mu ważne stanowisko. Potencjalna osoba ubiegająca się o pracę ma bowiem kilka możliwości na ubarwienie swojej historii lat pracy. Zarówno w CV jak i podczas rozmowy o pracę. 

Weryfikacja informacji potwierdzających staż pracy pozwoli upewnić się, że dany kandydat faktycznie posiada odpowiedni staż pracy, a jego poprzednie zatrudnienie nie wiązało się np. z problemami typu nagany czy zwolnienie dyscyplinarne.

Sprawdzanie lat pracy a RODO – czy można weryfikować pracowników?

Jeszcze kilka lat temu sprawdzenie stażu pracy pracownika jak również jego wykształcenia można było wykonać bez żadnych przeszkód. Często praktykowane było potwierdzanie okresów pracy oraz ich przebiegu u źródła, czyli u poprzednich pracodawców. 

Obecnie, po wejściu przepisów dot. danych osobowych RODO weryfikacja podczas rekrutacji pracowników nie jest już tak łatwa. Nowe przepisy zabraniają sprawdzania pracownika w danym zakładzie pracy, wymagania referencji, a nawet pytania o jego wykształcenie na uczelni, którą ukończył.

Staż pracy – gdzie znaleźć informacje o historii zatrudnienia?

Jak już wspomnieliśmy warto sprawdzić wykształcenie pracownika, oraz jego udokumentowany staż pracy, ale przez RODO nie jest to już takie łatwe. Aktualnie, aby potwierdzić poprzednie miejsca pracy danej osoby, można poprosić ją jedynie o dokumenty potwierdzające zatrudnienie oraz świadectwa i dyplomy ze szkół, które ukończył. 

W dzisiejszej dobie internetu dobrym miejscem są również biznesowe media społecznościowe takie jak LinkedIn czy GoldenLine. Aby mieć pewność co do zatrudnianych pracowników, warto również skorzystać z pomocy agencji pracy takich jak nasza. Szczególnie w przypadku rekrutacji pracowników z innych krajów.

Świadectwo pracy – legalny sposób na weryfikację okresów zatrudnienia

Jednym z dokumentów potwierdzających miejsce zatrudnienia jest świadectwo pracy. Świadectwo pracy to oficjalny dokument wydawany przez pracodawcę, który potwierdza fakty związane z zatrudnieniem pracownika w firmie. 

Zazwyczaj zawiera on informacje takie jak nazwa i adres firmy, dane pracownika (imię, nazwisko, stanowisko, okres zatrudnienia), a także informacje dotyczące wynagrodzenia, czasu pracy oraz ewentualnych osiągnięć i pozytywnych ocen pracy.

Jak sprawdzić lata pracy pracownika przed zatrudnieniem – podsumowanie

Szukając nowych pracowników, warto wykonać kontrolę przeszłości pracownika w kontekście jego pracy w innych firmach. Obecnie można to zrobić jednak jedynie za pomocą portali takich jak Linkedin lub prosząc o odpowiednie dokumenty samego kandydata. W przypadku rekrutacji pracowników z innych krajów warto również korzystać z agencji pracy takiej jak nasza. We Flambir gwarantujemy, że nasi pracownicy to specjaliści o udokumentowanym doświadczeniu jak i wykształceniu.