Jak obniżyć koszt produkcji poprzez odpowiednie zatrudnienie?

koszt produkcji

Jeśli jesteś właścicielem firmy produkcyjnej, na pewno zastanawiasz się, jak obniżyć koszty produkcji, jednocześnie nie zmniejszając jakości wytwarzanych produktów. Jednym ze sposobów na obniżenie kosztów bezpośrednich i pośrednich produkcji, jest właściwe zatrudnienie. Jakie koszty produkcji wyróżniamy? Jak na ich wysokość wpływa zatrudnienie? Czy rekrutacja pracowników lub leasing pracowniczy mogą pomóc? Dowiesz się z tego artykułu.

Czym są koszty produkcji? – Przykłady kosztów

W skrócie koszty produkcji obejmują wszystkie środki potrzebne do wytworzenia danych produktów oraz prowadzenia procesów produkcyjnych.

Koszty wytworzenia tych produktów możemy podzielić na:

 1. Koszty bezpośrednie
  • Koszty materiałów
  • Koszty energii
  • Koszty wynagrodzeń
 2. Koszty pośrednie
  • Koszty wydziałowe
  • Koszty ogólne zarządu
  • Koszty ogólnoprodukcyjne
  • Koszty sprzedaży
  • Koszty zakupów

Jak obniżyć koszt produkcji?

Jeśli chcesz zmniejszyć ogólne koszty produkcji we własnej firmie, możesz to zrobić na różne sposoby. Gdy koszty produkcji przewyższają dochody, możesz je obniżyć, wykonując te działania:

 1. Optymalizacja procesów – zbadaj dokładnie swoje procesy produkcyjne i zidentyfikuj obszary, w których można wprowadzić efektywniejsze rozwiązania. Możesz zautomatyzować pewne etapy produkcji, zmniejszyć koszty transportu, zredukować stałe koszty i straty materiałowe lub skrócić czas cyklu produkcyjnego.
 2. Zarządzanie łańcuchem dostaw – współpracuj z dostawcami, negocjuj korzystne warunki zakupu surowców i materiałów, poszukaj alternatywnych dostawców o konkurencyjnych cenach. Zmniejszenie kosztów łańcucha dostaw jest możliwe dzięki oszczędności na redukcji kosztów transportu i magazynowania.
 3. Efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi – zainwestuj w szkolenia dla pracowników, aby zwiększyć ich kwalifikacje i umiejętności. Poprawiona wydajność i efektywność pracowników pomoże obniżyć wszystkie koszty.
 4. Innowacje technologiczne i mniejsze koszty maszyn – rozważ wprowadzenie nowych technologii i maszyn, które mogą zoptymalizować procesy produkcyjne. Skorzystaj z wdrożenia systemów ERP w celu rozliczania kosztów produkcji.
 5. Skuteczne zarządzanie magazynem – monitoruj i kontroluj poziom zapasów, unikaj nadmiernego gromadzenia niepotrzebnych materiałów. Zapobieganie brakom lub nadmiarowi zapasów może pomóc w minimalizacji strat.
 6. Negocjacje z dostawcami – koszty produkcji należy obniżać również poprzez regularnie negocjacje warunków zakupu i cen z dostawcami. Poszukaj możliwości negocjacji kontraktów długoterminowych lub zbiorczych zamówień, co może przynieść korzystniejsze warunki handlowe.
 7. Analiza kosztów – regularnie analizuj strukturę realnych kosztów produkcji i identyfikuj obszary, w których można dokonać oszczędności. Ewidencja kosztów może pomóc w wyeliminowaniu nieefektywnych procesów, redukcję marnotrawstwa, negocjacje cenowe lub zmianę dostawców.

Jak na całkowite koszty produkcji wpływa odpowiednie zatrudnienie?

Jak już wspomnieliśmy wyżej jednym z kosztów produkcji, jest wynagrodzenie należne pracownikom, którzy biorą czynny udział procesie produkcyjnym. 

Wykwalifikowani pracownicy są podstawą wydajności produkcji, dlatego nie można po prostu zatrudnić osób niewykwalifikowanych. Można natomiast postarać się dostosować ilość pracowników do wielkości produkcji, aby na zmianie nie było zbędnych osób. 

Pomóc w tym może np. leasing pracowników „on call” na część etatu, którzy będą wspomagać firmę w momencie większego zapotrzebowania. Pozwoli to na zwiększenie wydajności produkcji, a jednocześnie na bardziej efektywne zarządzanie produkcją.

Leasing pracowników a obniżenie kosztów produkcji

Leasing pracowniczy, inaczej znany jako wypożyczenie pracowników, polega na tym, że jeden pracodawca udostępnia pracowników innemu pracodawcy na określony czas lub w celu wykonania określonego zadania, lub pracy. 

Poprzez outsourcing pracowniczy można zoptymalizować koszty zatrudnienia, takie jak:

 • Nadgodziny
 • Absencja pracownika
 • Okres wypowiedzenia

Ograniczenie tych kosztów bezpośrednich pozytywnie wpłynie na zmniejszenie kosztów produkcji i zwiększy wydajność firmy.

Optymalizacja kosztów produkcji poprzez zatrudnienie pracowników z innych krajów

Kolejnym sposobem na redukcję kosztów produkcji jest rekrutacja pracowników zza granicy.

Pracownicy pochodzący z Ukrainy są znani z niezwykłej chęci do pracy, wysokiej wydajności oraz poważnego podejścia do powierzonych im zadań. Swoje obowiązki wykonują z pełnym zaangażowaniem, co korzystnie wpływa na efektywność działań i dynamiczność pracy w przedsiębiorstwie. 

Istotnym atutem rekrutacji pracowników z Ukrainy jest możliwość obniżenia kosztów zatrudnienia. Przedsiębiorca może szybko otrzymać gotowy do pracy personel, co przekłada się na znaczne obniżenie kosztów ogólnej produkcji.

Redukcja kosztów za pomocą zatrudnienia – Podsumowanie

Koszty związane z produkcją mogą sprawiać, że opłacalność wytwarzania wyrobów jest niższa. Aby zapewnić płynność firmie, konieczna jest analiza kosztów bezpośrednich i pośrednich produkcji. 

Jak to przedstawiliśmy w tym artykule, jednym ze sposobów na zmniejszenie kosztów całkowitych jest odpowiednie zatrudnienie. Nasza agencja pracy może pomóc Ci zarówno z leasingiem pracowników jak i zatrudnieniem pracowników. Jeśli potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu rekrutacji, zapraszamy do kontaktu.