Zezwolenie typ A – Jak je uzyskać i przedłużyć dla pracownika?

Zezwolenie typ A

Zatrudnienie cudzoziemca do pracy w Polsce wymuszą posiadanie wymaganych dokumentów w tym zezwolenia na pracę dla cudzoziemca typu A lub B. O tym kiedy jest potrzebne to pierwsze zezwolenie dla cudzoziemca, dowiesz się poniższego artykułu. Podpowiemy również jak je zdobyć oraz czy jest potrzebne podczas zatrudniania pracowników z Ukrainy.

Rodzaje zezwoleń na pracę – zezwolenia a i b, c, d oraz e

Istnieje kilka różnych rodzajów zezwoleń na pracę. Do wykonywania pracy cudzoziemcowi może być potrzebne upoważnienie:

  • Typ A – Najbardziej powszechny rodzaj zezwolenia. Dotyczy osób, które są zatrudnione przez pracodawcę na podstawie umowy o świadczenie pracy.
  • Typ B – Przeznaczony dla członków zarządu, prokurentów oraz prezesów firm.
  • Typ C – Odnosi się do pracowników, którzy zostają oddelegowani do pracy w Polsce na okres dłuższy niż 30 dni. Dotyczy także pracowników zatrudnionych na stałe w zagranicznych przedsiębiorstwach powiązanych z polską firmą.
  • Typ D – Odpowiedni dla pracowników oddelegowanych do pracy w Polsce dla firm nieposiadających kapitałowych powiązań. Praca jest wykonywana okazjonalnie, na przykład w przypadku obsługi serwisowej.

Typ E – Dotyczy pracowników oddelegowanych do pracy na rzecz polskiej firmy, którzy nie podlegają regulacjom typów B, C lub D.

Czym jest zezwolenie typu A? – wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców

Zezwolenie w kategorii A przewidziane jest dla obcokrajowca, który podjęło pracę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w oparciu o umowę zawartą z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania, a także oddział, zakład lub inna jednostka organizacyjna prowadząca działalność znajdująca się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

Zezwolenie typu a przedłużające zatrudnienie

Kluczową kwestią jest to, że zezwolenia na pracę typu A są wydawane na czas określony. Omawiane dzisiaj zezwolenie na pracę typu A wydawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata. 

Na szczęście zezwolenie możesz przedłużyć. Wniosek o przedłużenie zezwolenia pracodawca składa nie wcześniej niż na 90 i nie później niż na 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia. Wojewoda w swoim rozporządzeniu może skrócić okres, na jaki wydawane są zezwolenia na pracę  typu A w danym województwie. Długość tego okresu ważności zezwolenia na pracę może być różna w zależności od regionu kraju. 

Jak wypełnić i złożyć wniosek o zezwolenie na pracę typu A?

Jeśli chcesz zatrudnić pracownika, musi on posiadać odpowiednie pozwolenie, aby je otrzymać, należy złożyć wniosek o zezwolenie typu A. Informację tego typu wydaje starosta (powiatowy urząd pracy) właściwy ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca. O zezwolenie na pracy w Polsce zawsze występuje pracodawca zatrudniający cudzoziemca. Wniosek o zezwolenie typu a możesz złożyć online lub w urzędzie.

Pamiętaj, że wydanie tego dokumentu potwierdzającego możliwość zatrudnienia może trwać od 30 do 60 dni, dlatego postaraj się o nie odpowiednio wcześnie.

Jaka jest opłata za zezwolenie typu A?

Zarówno wydanie jak i przedłużenie zezwolenia na pracę typu A wymaga dokonania odpowiedniej opłaty. Wydanie tego dokumentu to koszt 100 zł. Natomiast opłata za złożenie wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę typu A to koszt 50 zł. Opłaty za zezwolenie na pracę cudzoziemca typu A można wykonać w odpowiednim do tego urzędzie.

Uchylenie zezwolenia na pracę – co dalej?

W niektórych przypadkach wojewoda może uchylić zezwolenie na pracę. Może tak się stać gdy procedura wydania zezwolenia nie zostanie przeprowadzona w odpowiedni sposób. Oprócz tego może się tak zdarzyć gdy cudzoziemiec przestanie spełniać wymagania kwalifikacyjne, gdy jego pobyt na terenie kraju jest niepożądany, lub gdy pracodawca zatrudniający cudzoziemca został ukarany za wykroczenie, lub przestępstwo. W takiej sytuacji pracodawca ma możliwość odwołać się od decyzji wojewody i złożyć wniosek o nowe zezwolenie na pracę raz jeszcze.

Uzyskanie zezwolenia na pracę typu A – podsumowanie

Zezwolenie typu A lub B to podstawa jeśli chcesz zatrudnić pracownika z Ukrainy. Wiemy, że tego typu biurokracja może być uciążliwa, dlatego kompleksowo staramy się pomagać naszym klientów w zatrudnianiu cudzoziemców. Jeśli chcesz zatrudnić pracownika z Ukrainy lub z innych krajów wschodu zapraszamy do kontaktu. Nasza firma oferuje między innymi profesjonalny leasing pracowników z Ukrainy.