Rotacja pracowników – Jak ją zmniejszyć?

rotacja pracowników

Wysoki poziom rotacji pracowników lub inaczej fluktuacji pracowników nie zawsze jest czymś pożądanym przez pracodawcę. W skrajnych przypadkach może powodować poważne problemy w funkcjonowaniu danej organizacji. Rotacja pracowników oznacza często wyższe koszty oraz problem z doświadczonymi pracownikami. Poznaj rodzaje rotacji pracowników oraz sposoby na jej zahamowanie. Przemyśl również rekrutację wykwalifikowanych pracowników z Ukrainy dla uzupełnienia kadry.

Duża rotacja pracowników – Czy nadmierna rotacja jest problemem?

Wysoki wskaźnik rotacji pracowników w firmie może być sporym problemem i powodować wiele negatywnych skutków dla przedsiębiorstwa. Rotacja pracowników ma wpływ na wiele aspektów, zarówno na finanse firmy, doświadczenie, jakość pracy pracowników jak i na ich morale. Częste odejścia pracowników i wysoki poziom rotacji mogą w dłuższej perspektywie być przyczyną złej reputacji firmy na rynku pracy.

Czym jest wskaźnik rotacji pracowników?

Wskaźnik rotacji pracowników to miara, która określa, jak często pracownicy opuszczają firmę i zostają zastąpieni przez nowych pracowników. Wskaźnik rotacji pracowników jest ważnym narzędziem do mierzenia stabilności kadrowej firmy i oceny jej zdolności do utrzymania pracowników. 

Wysoki wskaźnik fluktuacji może wskazywać na problemy związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi lub na niekorzystne warunki pracy w firmie, co może wpłynąć na produktywność, morale pracowników i wyniki finansowe przedsiębiorstwa.

Wskaźnik rotacji pracowników może być wykorzystywany w procesie rekrutacji i planowania zasobów ludzkich, aby ocenić, jak często pracownicy opuszczają firmę i w jaki sposób przedsiębiorstwo może poprawić swoje wyniki w zakresie retencji pracowników.

Jak obliczyć wskaźnik rotacji pracowników?

Czy można obliczyć współczynnik rotacji pracowników? Na szczęście wskaźnik ten jest obliczany jako stosunek liczby pracowników, którzy opuścili firmę w określonym czasie, do średniej liczby pracowników zatrudnionych w tym samym czasie. 

Inaczej jest to iloraz całkowitej liczby pracowników, którzy odeszli w ciągu roku do chwili obecnej i całkowitej liczby pracowników aktualnie zatrudnionych.

Jakie są przyczyny rotacji pracowników? – Rodzaje rotacji pracowników

Nadmierna rotacja pracowników to odejście dużej liczby osób zatrudnionych na danych stanowiskach pracy. Można wyróżnić kilka rodzajów rotacji w zależności od tego czy jest ona pożądana przez pracodawcę, czy można jej zapobiec lub pod względem tego co ją spowodowało. Przede wszystkim wyróżniamy następujące rotacje w miejscu pracy:

 • Rotacja dobrowolna – dobrowolna rotacja pracowników to sytuacja gdy pracownicy opuszczają organizację z własnej, nieprzymuszonej woli.
 • Rotacja wymuszona – jest to sytuacja gdy pracownicy zmieniają pracę z powodu zwolnienia przez pracodawcę – niezależnie od przyczyny.
 • Rotacja pożądana – oznacza zwolnienie zatrudnionych pracowników, którzy nie spełniają oczekiwań.
 • Rotacja niepożądana – są to odejścia pracowników firmy odnoszących dobre wyniki i mających wysokie kwalifikacje, które trudno będzie zastąpić.
 • Rotacja możliwa do uniknięcia – jest to rotacja, której firma można zapobiec, wdrażając różne zmiany mające na celu poprawę jakości stanowisk pracy.
 • Rotacja niemożliwa do uniknięcia – sytuacja, w której pracodawca nie ma wpływu na to czy dojdzie do nadmiernej rotacji pracowników.

Jak zmniejszyć rotację pracowników? 6 sposobów

Oto 6 sposobów na zmniejszenie rotacji pracowników:

 1. Zapewnienie satysfakcji zawodowej poprzez oferowanie konkurencyjnych wynagrodzeń i benefitów, takich jak prywatna opieka medyczna, ubezpieczenia na życie, karty sportowe itp.
 2. Zapewnienie szkoleń i rozwoju zawodowego, aby pracownicy mieli możliwość poszerzenia swoich umiejętności i awansu w firmie.
 3. Stworzenie kultury organizacyjnej, która sprzyja zaangażowaniu pracowników poprzez motywowanie, docenianie i nagradzanie ich osiągnięć.
 4. Umożliwienie elastycznego harmonogramu pracy i pracy zdalnej, aby umożliwić pracownikom dostosowanie swojej pracy do swojego życia prywatnego.
 5. Zapewnienie dobrego zarządzania, w tym jasnych celów, regularnych opinii zwrotnych i transparentnej komunikacji.
 6. Stworzenie pozytywnego środowiska pracy, w którym pracownicy czują się szanowani i doceniani, a także mogą nawiązać pozytywne relacje z innymi pracownikami.

Jak zapobiegać rotacji pracowników dzięki agencji pracy?

Gdy dużo pracowników odchodzi z firmy, wysoka rotacja oznacza dla przedsiębiorstwa spory problem. W przypadku gdy jest to sytuacja niepożądana a przyczyny rotacji pracowników leżą po stronie firmy, można wprowadzić kilka działań, które zmniejszą liczbę osób odchodzących. Po pierwsze najważniejsza jest analiza rotacji pracowników, która pomoże zrozumieć, co jest przyczyną zmiany pracy.

Najczęściej problemem są złe warunki pracy zapewnione przez pracodawcę. Przyczyny wysokiej rotacji to również niskie zarobki, brak możliwości awansu, złe relacje pomiędzy pracownikami a przełożonymi. Chcąc zmniejszyć wskaźnik rotacji zatrudnienia, warto zadbać o pracowników, aby czuli się komfortowo w firmie. Jeśli pojawiły się już wyraźne braki, warto przemyśleć zatrudnienie nowych pracowników przez agencję pracy.

Problemy wysokiej rotacji pracowników – Podsumowanie

Gdy rotacja pracowników utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie, firma może ponosić spore koszty, a jej wydajność może znacznie spadać. Aby temu zaradzić, należy dokonać pomiaru rotacji i znaleźć jej przyczyny. Jeśli rotacja ma miejsce z winy pracodawcy i jest niepożądana, należy dobrze przeanalizować jak poprawić warunki pracy odchodzących pracowników. Jeśli szukasz sposobu na załatanie dziur w kadrach wykwalifikowanym personelem, sprawdź ofertę naszej firmy. Specjalizujemy się między innymi w rekrutacji pracowników z Ukrainy.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Agencja Pracy FLAMBIR zajmie się legalizacją pobytu obcokrajowca w Polsce oraz może przeprowadzić rekrutację. Dzięki takiej pomocy możesz znaleźć pracowników z różnymi umiejętnościami i kwalifikacjami. Dużym plusem jest też to, że nie musisz na bieżąco śledzić zmian w ustawie o cudzoziemcach. Tak naprawdę nie musisz wiedzieć zbyt wiele o legalnym zatrudnianiu pracowników zza granicy. Wszystkim zajmą się pracownicy agencji a Ty zaoszczędzić mnóstwo czasu i stresu. Obecnie wiele firm decyduje się na zatrudnienie pracowników z Ukrainy oraz innych wschodnich państw. Dzieje się tak, ponieważ obcokrajowcy chętnie podejmują różnego typu prace – nawet te najbardziej wymagające, a jednocześnie mają szeroką wiedzę z danej branży.