Praca tymczasowa - co to jest i kim jest pracownik tymczasowy?

praca tymczasowa

Praca tymczasowa to dynamiczny obszar rynku pracy, który umożliwia firmom elastyczne dostosowywanie swojej siły roboczej do zmieniających się potrzeb. W ramach tego modelu zatrudnienia, pracownik tymczasowy staje się kluczowym elementem, oferując swoje umiejętności i doświadczenie różnym przedsiębiorstwom na okres czasowy. Poznaj system zatrudniania pracowników tymczasowych oraz dowiesz się, czy warto rekrutować pracowników Ukrainy.

Czym jest praca tymczasowa w ramach kodeksu pracy?

Praca tymczasowa w Polsce jest uregulowana przez Kodeks Pracy. Zgodnie z przepisami, pracownik tymczasowy jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej, która następnie wypożycza go do innych firm na określony czas. Oznacza to, że agencja pełni rolę pośrednika pomiędzy pracownikiem a pracodawcą końcowym. Wykonywanie pracy tymczasowej na stanowisku pracy może, przybierać formę zadań:

  • o charakterze sezonowym, okresowym lub doraźnym;
  • których terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę użytkownika nie byłoby możliwe;
  • których wykonanie należy do obowiązków nieobecnego pracownika zatrudnionego przez pracodawcę użytkownika”.

Jakie są zasady pracy tymczasowej?

Zasady pracy tymczasowej obejmują szereg kwestii, mających na celu ochronę zarówno pracownika, jak i pracodawcy. 

Agencje pracy tymczasowej są zobowiązane do przestrzegania prawa pracy, zapewniając pracownikom tymczasowym takie same prawa, jakie przysługują pracownikom na stałe zatrudnionym w tym prawo do urlopu czy praca w odpowiednim wymiarze czasu pracy. 

Elastyczność zatrudniania na określony czas pozwala firmom na szybkie dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych. 

W skrócie pracownik zatrudniony w oparciu o umowę o pracę tymczasową nie może być traktowany mniej korzystnie niż pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przez pracodawcę użytkownika na takich samych lub podobnych stanowiskach, w zakresie warunków pracy.

Zalety zatrudnienia pracownika tymczasowego

Zatrudnienie pracownika tymczasowego może przynieść wiele korzyści zarówno dla pracodawcy, jak i samego pracownika. Oto kilka głównych zalet tego modelu zatrudnienia:

  1. Elastyczność zatrudnienia – pracownicy tymczasowi są dostępni na określony czas, co pozwala firmom dostosować swoją siłę roboczą do zmieniających się potrzeb biznesowych, sezonowości lub projektów tymczasowych.
  2. Szybkie uzupełnianie braków kadrowych – przez agencję pracy tymczasowej można szybko znaleźć odpowiednio wykwalifikowanych pracowników w przypadku nagłych braków kadrowych spowodowanych np. chorobami, urlopami czy nagłymi wzrostami zapotrzebowania.
  3. Optymalizacja kosztów – firma płaci agencji pracy tymczasowej, która następnie zatrudnia pracownika tymczasowego. To może pomóc w kontrolowaniu kosztów, zwłaszcza jeśli potrzeba pracownika tylko na krótki okres.
  4. Redukcja zadań administracyjnych – agencje pracy tymczasowej zajmują się wieloma aspektami związanych z zatrudnieniem, takimi jak rekrutacja, wynagradzanie, obsługa dokumentacji związanej z pracą, co pozwala pracodawcy skupić się na głównych celach biznesowych.
  5. Dostęp do specjalistycznych umiejętności – w przypadku projektów o charakterze specjalistycznym, pracodawca może skorzystać z umiejętności pracownika tymczasowego, który posiada specjalistyczną wiedzę w danej dziedzinie.
  6. Redukcja ryzyka związanego z zatrudnieniem – pracownik tymczasowy formalnie pozostaje zatrudniony przez agencję, co może zmniejszyć ryzyko związane z sytuacjami takimi jak zwolnienia grupowe czy ryzyko związane z nieprzewidywalnymi zmianami na rynku pracy.

Kiedy warto zdecydować się na pracownika tymczasowego?

Wykonywanie pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego może być strategicznym posunięciem dla wielu firm. Warto rozważyć takie nawiązanie stosunku pracy, gdy firma potrzebuje dodatkowej siły roboczej na określony czas lub w sytuacji, gdy istnieje potrzeba pokrycia absencji pracowników na stałe zatrudnionych. Decydując się na pracownika tymczasowego, warto również rozważyć rekrutację pracowników z Ukrainy, którzy mogą okazać się bardziej opłacalni.

Zatrudnianie z agencją pracy tymczasowej – wybierz Flambir

Wybierając agencję pracy tymczasowej, warto postawić na profesjonalizm, skuteczność i transparentność. Flambir to agencja, która od lat cieszy się zaufaniem przedsiębiorstw z różnych branż.

Oferujemy kompleksowe usługi rekrutacyjne, dbając jednocześnie o dobro zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Szukasz pracownika tymczasowego z Ukrainy do wykonywania pracy okresowej w Twojej firmie? Zapraszamy do kontaktu, znajdziemy dla Ciebie odpowiedniego pracownika.

Praca tymczasowa – podsumowanie

Wiesz już, na czym polega praca tymczasowa. Jej wykonywanie na rzecz firmy stanowi ważny element współczesnego rynku pracy, pozwalając firmom efektywnie zarządzać zasobami ludzkimi. 

Zasady pracy tymczasowej, uregulowane w Kodeksie Pracy, chronią prawa pracowników tymczasowych, a elastyczność tego modelu zatrudnienia sprzyja adaptacji firm do dynamicznie zmieniających się warunków biznesowych. 

Zdecydowanie warto rozważyć zatrudnienie pracownika na tymczasowy okres pracy w celu skorzystania z korzyści, jakie niesie ze sobą ta forma zatrudnienia.