Polscy pracodawcy zadowoleni z pracowników z Ukrainy

Coraz więcej polskich firm decyduje się na zatrudnienie pracowników pochodzących z Ukrainy i ze Wschodu. Nic dziwnego – pracodawcy jasno wskazują, że są zadowoleni z tego, że zaufali chętnym do pracy Ukraińcom. Potwierdzają to dane zebrane w raporcie “Barometr Polskiego Rynku Pracy”. Jak dokładnie wygląda nastawienie polskich firm do ukraińskich pracowników? Z czego wynika ich pozytywny stosunek? Zapraszamy do lektury naszego artykułu.

Polscy pracodawcy zadowoleni z pracowników z Ukrainy - sprawdź dlaczego!

Już od wielu lat osoby pochodzące z Ukrainy i ze Wschodu wspierają swoją pracą polskich przedsiębiorców. W ostatnim czasie jeszcze większy wzrost zatrudnienia Ukraińców na terenie Polski mogliśmy zauważyć przez wybuch wojny na Ukrainie. Według danych zebranych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej od chwili rozpoczęcia działań wojennych na terenie Ukrainy, w Polsce zatrudniono ponad 330 tysięcy uchodźców. Chętni do pracy uchodźcy znajdują zatrudnienie w szczególności w dużych firmach, które są wyjątkowo zadowolone ze sposobu, w jaki Ukraińcy wykonują przydzielone im obowiązki. O pozytywnym nastawieniu polskich pracodawców do Ukraińców świadczą przede wszystkim dane zawarte w “Barometrze Polskiego Rynku Pracy 2022”. Jakie tendencje występują w przypadku ukraińskich pracowników? Za co polskie firmy cenią ich najbardziej? Na te pytania odpowiadamy w poniższym artykule.

Agencja Pracy FLAMBIR przeprowadzi rekrutację i wyselekcjonuje najlepszych pracowników z Ukrainy!

Co o pracownikach z Ukrainy mówią dane statystyczne?

Jedną z najistotniejszych informacji płynących z danych statystycznych jest fakt, że więcej niż co trzeci pracodawca (39% respondentów) ma pozytywne nastawienie do pracowników z Ukrainy. 37% firm podaje natomiast, że wykazuje neutralny stosunek do pracy wykonywanej przez naszych sąsiadów ze Wschodu. Takich kandydatów w szczególności doceniają większe firmy. W tej kategorii przedsiębiorstw aż 47% spółek przyznaje, że zatrudnia pracowników z Ukrainy. Jeśli mowa natomiast o średnich przedsiębiorstwach, to 32% z nich zadeklarowało, że stanowią miejsca pracy dla osób z Ukrainy. W przypadku małych przedsiębiorstw jest to z kolei 22%. Im większe są firmy, tym częściej decydują się one na zatrudnienie Ukraińców, co w ich ocenie okazuje się dobrym wyborem.

Wybuch wojny zmienił również statystyki dotyczące zatrudnienia Ukraińców ze względu na płeć. Przed rozpoczęciem inwazji Rosji na Ukrainie 55% osób pochodzących z Ukrainy zatrudnionych w Polsce stanowili mężczyźni. Po wybuchu wojny sytuacja zmieniła się w taki sposób, że na 6 pracujących kobiet przypada 4 mężczyzn.

Zalety zatrudniania pracowników z Ukrainy

Z czego wynika tak duże zadowolenie z pracowników pochodzących z Ukrainy? Pracodawcy, którzy zdecydowali się na ich zatrudnienie, wskazują na wiele zalet takiego rozwiązania. Ukraińscy pracownicy są znani przede wszystkim ze swojej pracowitości. Aż 54% pracodawców uznało, że najbardziej ceni ich właśnie za tę cechę.

Dużym uznaniem cieszy się również szybka adaptacja Ukraińców do pracy w polskich firmach – 39% pracodawców wskazało to jako największy plus. Co więcej 32% szczególnie docenia u pracowników z Ukrainy sprawną naukę języka polskiego. Takie statystyki doskonale udowadniają, że polskie firmy nie powinny obawiać się tego, czym zwykle martwią się najbardziej, czyli barierą językową. Ukraińcy świetnie radzą sobie w obcym dla siebie kraju i nie mają problemów z przyswojeniem polskiej mowy. Komunikacja między Ukraińcami a Polakami już od samego początku jest na zadowalającym poziomie i szybko staje się coraz lepsza i łatwiejsza.

Na co jeszcze zwracają uwagę polskie firmy, które już zdecydowały się na zatrudnienie Ukraińców? Do najważniejszych cech zaliczana jest również skromność, lojalność, wiedza oraz tworzenie pozytywnej atmosfery. Jest więc mnóstwo zalet, którymi mogą poszczycić się pracownicy z Ukrainy. Świetnie sprawdzają się zarówno na stanowiskach wymagających samodzielności, jak i na tych, na których liczy się praca zespołowa.

Łatwiejsza procedura zatrudniania pracowników z Ukrainy

Wraz z wybuchem wojny na Ukrainie pojawiła się nowelizacja ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce. Co przedsiębiorcy myślą o wprowadzonych przez nią zmianach? Najistotniejsza jest dla nich aktualizacja, która pozwala na przyspieszenie formalności administracyjnych. Aż 26% z nich przyznało, że najbardziej zadowala ich właśnie ta modyfikacja. Podobnie dużym uznaniem (25%) cieszy się usunięcie przepisu, według którego Ukrainiec po przepracowaniu 6 miesięcy na oświadczeniu musiał wrócić do ojczystego kraju, a następnie tam poczekać 6 miesięcy na możliwość dalszego zatrudnienia w Polsce. Na kolejnym miejscu (12%) znalazło się wydłużenie terminu obowiązywania oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy do 24 miesięcy.

Oprócz tego pracodawcy wskazywali jeszcze na wdrożenie przepisu wprowadzającego 60-dniowy termin na realizację sprawy w urzędach w przypadku udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy (9%). 7% pracodawców za najważniejszą zmianę uznało brak obowiązku dostarczania do urzędu umowy najmu mieszkania, co wcześniej było wymagane podczas składania wniosku o pobyt stały lub tymczasowy cudzoziemca na terenie Polski.

Jak zatrudnić osobę z Ukrainy?

Najłatwiejszym dla przedsiębiorcy sposobem zatrudnienia osoby pochodzącej z Ukrainy jest skorzystanie w tym celu z pomocy agencji pracy. Przeprowadzona przez specjalistów rekrutacja pracowników z Ukrainy jest gwarancją doboru najlepszych kandydatów do określonych stanowisk. Profesjonalna agencja zajmie się znalezieniem i wyselekcjonowaniem odpowiednich kandydatów pasujących do profilu firmy. Eksperci z dziedziny rekrutacji pracowników z Ukrainy wezmą pod uwagę takie czynniki, jak doświadczenie, znajomość języka, umiejętności i preferencje co do długości pobytu w Polsce. W ten sposób przedsiębiorca w szybkim tempie może zyskać rzetelnych i godnych zaufania pracowników.

Dużym atutem takiego rozwiązania jest fakt, że przedsiębiorca nie musi martwić się skomplikowanymi procedurami prawnymi i koniecznością zagwarantowania ukraińskiemu pracownikowi transportu i zakwaterowania. Wszystkimi tymi aspektami zajmuje się agencja pracy. Oprócz tego dba o to, by zatrudniona osoba dobrze czuła się w obcym kraju i pomaga jej w adaptacji.

Szukasz odpowiednich kandydatów na wolne etaty w firmie?

Skontaktuj się z nami! Znajdziemy dla Twojej firmy wykwalifikowanych i kompetentnych pracowników z Ukrainy!

Czy warto zatrudnić pracowników z Ukrainy?

Powyższe dane wskazują, że decyzja o zatrudnieniu pracowników z Ukrainy może być jak najbardziej trafiona. Kluczowe jest pod tym względem pozytywne nastawienie Ukraińców do zatrudnienia w Polsce, które wyraża się przede wszystkim w ich szczerych chęciach do pracy i zaangażowaniu w pełnione obowiązki. W tym miejscu warto również wspomnieć, że decyzja o przyjęciu do pracy osób pochodzących z Ukrainy może być niezwykle korzystna pod względem finansowym. To świetny sposób na zwiększenie oszczędności i szybkie obsadzenie wolnych stanowisk sumiennymi i rzetelnymi pracownikami.

Polski przedsiębiorca nie musi przy tym bać się możliwej bariery językowej, ponieważ Ukraińcy z łatwością adaptują się w nowym kraju i przyswajają język polski. Istotny jest również fakt, że ponad połowa (52%) pracowników z Ukrainy dobrze ocenia polskich pracodawców. 34,3% podaje natomiast, że ma neutralny stosunek do przedsiębiorców z Polski. Tak duże zadowolenie Ukraińców z zatrudnienia w Polsce powoduje, że są oni świetnymi pracownikami. Co więcej mają pozytywne relacje z polskimi pracownikami, co jest niezwykle istotne dla przedsiębiorców, którym zależy na dobrej atmosferze w firmie. Na korzyść zatrudnienia pracowników z Ukrainy przemawia również fakt, że proces ich zatrudnienia jest wyjątkowo prosty, jeśli przedsiębiorca skorzysta ze wsparcia agencji pracy, która zajmie się rekrutacją.