Legalizacja pobytu w Polsce obywatela Ukrainy – krok po kroku

Legalizacja pobytu w Polsce obywatela Ukrainy

Od momentu wybuchu konfliktu zbrojnego na Ukrainie, Polska stała się schronieniem dla wielu uchodźców wojennych. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski po dniu 24 lutego 2022 roku, mają możliwość legalizacji swojego pobytu na określonych zasadach. Poniżej przedstawiamy krok po kroku, jak wygląda proces legalizacji pobytu dla obywateli Ukrainy oraz jakie warunki muszą oni spełnić, by ich pobyt na terytorium Polski był legalny.

Najważniejsze informacje

 • Legalizacja pobytu pracowników z Ukrainy w Polsce opiera się na specjalnych przepisach wprowadzonych w odpowiedzi na sytuację związaną z konfliktem zbrojnym.
 • Nie ma potrzeby składania żadnych wniosków dotyczących legalizacji pobytu ani ubiegania się o status uchodźcy
 • Cudzoziemiec z innego kraju spoza UE może przebywać i pracować w Polsce przez okres, na jaki pozwala wiza, ruch bezwizowy lub karta pobytu.

Legalizacja pobytu w Polsce obywatela Ukrainy

Legalizacja pobytu pracowników z Ukrainy w Polsce opiera się na specjalnych przepisach wprowadzonych w odpowiedzi na sytuację związaną z konfliktem zbrojnym. Kluczową datą jest 30 czerwca 2024 r. – do tego dnia pobyt jest uznawany za legalny dla osób spełniających określone kryteria.

Jak potwierdzić legalność wjazdu do Polski?

Osoby z Ukrainy, które przybyły do Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku w związku z działaniami wojennymi i chcą legalnie przebywać w Polsce, powinny mieć stempel w paszporcie lub innym dokumencie podróży, umieszczony przez polską Straż Graniczną.

W ciągu 30 dni od dnia wjazdu do Polski obywatel Ukrainy ma osobiście złożyć wniosek w siedzibie organu wykonawczego gminy o nadanie numeru PESEL.

Ważne!

Nie ma potrzeby składania żadnych wniosków dotyczących legalizacji pobytu ani ubiegania się o status uchodźcy. Twoje prawo do legalnego pobytu jest zagwarantowane przez ustawę. Ochrona zaczyna obowiązywać od momentu przybycia do Polski, a nie od chwili uzyskania numeru PESEL. Szczegółowe informacje dotyczące nadania numeru PESEL są dostępne w odpowiednich urzędach.

Warunki legalnego pobytu obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy chcą legalnie przebywać w Polsce, muszą spełnić kilka podstawowych warunków:

 1. Przybycie do Polski po 24 lutego 2022 roku – dotyczy to zarówno obywateli Ukrainy, jak i ich współmałżonków posiadających obywatelstwo innego kraju, pod warunkiem że przybyli z Ukrainy.
 2. Dzieci urodzone w Polsce – legalny pobyt dotyczy także dzieci, których matka jest obywatelką Ukrainy lub żoną obywatela Ukrainy, przybyłą do Polski po 24 lutego 2022 roku.
 3. Posiadacze Karty Polaka – obywatele Ukrainy posiadający Kartę Polaka oraz ich najbliższa rodzina mogą legalnie przebywać w Polsce do 30 czerwca 2024 roku, jeśli opuścili Ukrainę po wybuchu konfliktu.

W przypadkach dotyczących osób niemogących zweryfikować swojej tożsamości lub poszukujących ochrony czasowej lub międzynarodowej powinny one kierować się do Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UDSC)

Na co pozwala zezwolenie na pobyt Ukraińca w Polsce?

Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy obejmuje różnorodne formy wsparcia, które są dostępne na podstawie posiadania numeru PESEL ze statusem „UKR”. J

 • Dostęp do rynku pracypracownicy z Ukrainy mogą pracować bez dodatkowych zezwoleń, pod warunkiem że pracodawca zgłosi to do urzędu pracy.
 • Prowadzenie działalności gospodarczej – możliwość prowadzenia działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele Polski.
 • Dostęp do świadczeń – możliwość korzystania ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, takich jak 800+, dobry start, jednorazowe świadczenie 300 zł, świadczenia rodzinne, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku i inne.
 • Opieka medyczna – dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia na tych samych zasadach jak obywatele Polski.
 • Edukacja – dostęp do polskiego systemu edukacji oraz innych usług publicznych.

Legalny pobyt dla obywateli innych krajów spoza UE

Cudzoziemiec może przebywać i pracować w Polsce przez okres, na jaki pozwala wiza, ruch bezwizowy lub karta pobytu. Jeżeli zamierza zostać w kraju dłużej, przed upływem okresu legalnego pobytu, cudzoziemiec musi zalegalizować swój dalszy pobyt w Polsce, czyli uzyskać kartę pobytu czasowego w urzędzie wojewódzkim.

Porada eksperta

Cudzoziemcy, których nie dotyczy ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a należą do kategorii wysiedleńców wymienionych w decyzji wykonawczej Rady UE, stwierdzającej istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy mogą korzystać z ochrony czasowej na terytorium Polski.

Podsumowanie

Polska oferuje szerokie wsparcie dla obywateli Ukrainy, którzy uciekli przed konfliktem zbrojnym. Kluczowe jest spełnienie określonych warunków, aby móc legalnie przebywać w kraju do 30 czerwca 2024 roku, a w niektórych przypadkach do 31 sierpnia 2024 roku lub 30 września 2024 roku. 

Dzięki posiadaniu numeru PESEL ze statusem „UKR” uchodźcy mogą korzystać z wielu form wsparcia, takich jak dostęp do rynku pracy, świadczeń socjalnych, opieki medycznej oraz edukacji. Warto pamiętać o regularnym monitorowaniu swojego statusu oraz korzystaniu z pomocy ekspertów w przypadku pojawienia się jakichkolwiek trudności.

Interesuje Cię zatrudnienie obywatela Ukrainy?

Napisz do nas na adres sales.manager@flambir.pl lub sprawdź naszą ofertę na stronie – leasing pracowników z Ukrainy

Chcesz porozmawiać?

Możemy również skontaktować się telefonicznie. Jeśli preferujesz tę formę kontaktu zadzwoń pod 507 228 855