Jaki obliczyć rotację pracowników? – wskaźnik rotacji pracowników, jak mierzyć i jak jej zapobiegać?

jak obliczyć rotację pracowników

Rotacja pracowników to jedno z najważniejszych wyzwań, z którymi muszą zmierzyć się firmy we współczesnym biznesie. W dzisiejszym artykule przyjrzymy się dokładniej temu zjawisku, dowiemy się, jak mierzyć wskaźnik rotacji pracowników, jakie są przyczyny i jak skutecznie jej zapobiegać. Jeśli jesteś przedsiębiorcą, menedżerem, czy osobą odpowiedzialną za zarządzanie zasobami ludzkimi w swojej organizacji, ten artykuł jest dla Ciebie. Dowiedz się jak radzić sobie z rotacji, jak dokonać pomiary rotacji i jak może Ci w tym pomóc rekrutacja pracowników z Ukrainy.

Czym jest rotacja pracowników?

Na samym początku musisz zrozumieć, czym dokładnie jest rotacja pracowników lub inaczej fluktuacja. To wskaźnik określający, jak często pracownicy odchodzą z firmy i są zastępowani przez nowych pracowników. Wskaźnik ten jest mierzony jako stosunek liczby pracowników odchodzących do ogólnej liczby pracowników w danym okresie.

Rotacja w firmie może mieć różne przyczyny, ale zawsze wpływa na organizację. Może ona prowadzić do niestabilności, utraty wiedzy i doświadczenia oraz kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników. Z drugiej strony, niska rotacja może być sygnałem stabilności i satysfakcji pracowników, ale także może utrudniać wprowadzanie nowych talentów do firmy.

Jak mierzyć wskaźnik rotacji pracowników?

Mierzenie wskaźnika rotacji pracowników jest kluczowe dla zrozumienia sytuacji w firmie i podejmowania działań mających na celu jego kontrolowanie. Istnieje kilka prostych kroków do jego obliczenia:

 • Określ okres, dla którego chcesz dokonać obliczeń – pierwszym krokiem jest wybranie okresu, dla którego chcesz obliczyć wskaźnik rotacji pracowników. Najczęściej jest to rok, ale można również analizować rotację kwartalnie lub miesięcznie, w zależności od potrzeb firmy.
 • Oblicz liczbę pracowników na początku i końcu okresu – następnie musisz poznać liczbę pracowników na początku i końcu wybranego okresu. To podstawowa informacja potrzebna do obliczenia wskaźnika. Możesz znaleźć te dane w dokumentacji kadrowej lub systemie HR.
 • Oblicz liczbę odchodzących pracowników – oblicz, ile pracowników odeszło w ciągu wybranego okresu. Odejście pracownika oznacza, że pracownik zakończył swoją pracę w firmie, niezależnie od przyczyny – czy to na emeryturze, czy też przeszedł do innej organizacji.
 • Z uzyskanych danych wylicz poziom rotacji.

Wskaźnik rotacji to iloczyn liczby odejść do średniej liczby pracowników w firmie razy 100. 

Średnia liczba pracowników w tym wzorze to liczba pracowników na początku + liczba pracowników na końcu okresu podzielona przez 2.

Jak efektywnie monitorować wskaźnik rotacji pracowników?

Skuteczne monitorowanie wskaźnika rotacji pracowników wymaga systematycznego zbierania danych i ich analizy. Oto kilka kroków, które możesz podjąć:

 • Regularnie zbieraj dane dotyczące liczby pracowników na początku i końcu okresu.
 • Dokładnie rejestruj wszelkie odejścia pracowników i przyczyny ich odejścia.
 • Obliczaj wskaźnik rotacji pracowników na koniec każdego okresu.
 • Analizuj wyniki i identyfikuj ewentualne wzorce i przyczyny rotacji.
 • Opracuj plan działań mający na celu zmniejszenie wskaźnika rotacji, jeśli jest to konieczne.

Systematyczne monitorowanie pozwoli Ci na bieżąco śledzić sytuację i podejmować odpowiednie działania zapobiegawcze.

Przyczyny dużej rotacji pracowników – Dlaczego pracownicy zmieniają pracę?

Rotacja pracowników może mieć wiele przyczyn, które warto zrozumieć, aby skutecznie zarządzać nią w firmie. Do najczęstszych przyczyn rotacji pracowników zaliczamy:

 • Brak satysfakcji zawodowej – jedną z głównych przyczyn rotacji pracowników jest brak satysfakcji zawodowej. Pracownicy, którzy nie czują się doceniani, nie widzą możliwości rozwoju zawodowego lub są niewłaściwie wynagradzani, mogą być skłonni do zmiany pracy.
 • Konflikty w miejscu pracy – konflikty w miejscu pracy, zarówno z przełożonymi, jak i współpracownikami, mogą prowadzić do chęci odejścia. Nieprzyjemna atmosfera w pracy może znacząco wpływać na motywację i komfort pracy.
 • Brak perspektyw rozwoju – pracownicy, którzy nie widzą możliwości rozwoju zawodowego w firmie, często szukają nowych wyzwań gdzie indziej. Dlatego istotne jest, aby oferować programy szkoleniowe i awansu wewnętrznego względem stażu.
 • Niewłaściwe zarządzanie – niewłaściwe zarządzanie przez pracodawcę może być kolejną przyczyną rotacji pracowników. Potrzebują oni kompetentnych i empatycznych przełożonych, którzy umieją motywować personel i wspierać go w codziennej pracy.
 • Niedostateczne wynagrodzenie – wysokość wynagrodzenia odgrywa istotną rolę w decyzji pracowników o pozostaniu w firmie. Jeśli pracownicy uważają, że są niewłaściwie wynagradzani w porównaniu do rynku pracy, mogą zdecydować się na zmianę pracy.

Rodzaje rotacji pracowników – dobrowolna i nieunikniona

Rotacja pracowników może mieć różne formy, a jedną z kluczowych kategorii jest podział na rotację dobrowolną i nieuniknioną.

 • Rotacja dobrowolna – rotacja dobrowolna to sytuacja, w której pracownik sam dobrowolnie decyduje się opuścić firmę. Może to być spowodowane różnymi czynnikami, takimi jak lepsza oferta pracy, brak satysfakcji w obecnej pracy, czy też chęć rozwoju zawodowego.
 • Rotacja nieunikniona – rotacja nieunikniona to sytuacja, w której pracownik musi opuścić firmę z powodów niezależnych od jego woli, na przykład na emeryturę, z powodu zdrowia, czy też przekształceń w firmie, takich jak redukcje zatrudnienia.

Skutki wysokiego współczynnika rotacji pracowników

Wysoka rotacja pracowników w firmie może negatywnie wpłynąć na firmę i jej działalność. Oto niektóre z głównych skutków wysokiej rotacji:

 • Koszty rekrutacji i szkolenia – jednym z najoczywistszych skutków jest zwiększenie kosztów związanych z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników. Każda zmiana pracownika wiąże się z kosztami związanymi z ogłaszaniem ofert pracy, przeprowadzaniem rozmów rekrutacyjnych i procesem szkolenia.
 • Utrata wiedzy i doświadczenia – pracownicy, którzy odchodzą, zabierają ze sobą wiedzę i doświadczenie zdobyte w firmie. To może prowadzić do utraty cennych zasobów intelektualnych, które byłyby przydatne dla firmy.
 • Niestabilność organizacji – wysoka rotacja pracowników może prowadzić do niestabilności organizacyjnej. Częste zmiany w zespole mogą wpłynąć na jakość pracy i efektywność działalności firmy.
 • Trudności w utrzymaniu klientów – jeśli rotacja pracowników wpływa na jakość obsługi klienta, to może to skutkować trudnościami w utrzymaniu lojalności klientów. Klienci często preferują stałe kontakty z pracownikami, których znają i którym ufają.

Metody zapobiegania rotacji pracowników – jak zmniejszyć wymianę pracowników?

Od negatywny skutków nadmiernej rotacji warto przejść do metod, jakie pracodawca może wykorzystać w celu zatrzymania tego procesu. 

 • Zapewnienie odpowiednich warunków pracy – dbałość o komfortowe i bezpieczne warunki pracy może poprawić satysfakcję pracowników i zmotywować ich do pozostania w firmie.
 • Rozwój i awanse wewnętrzne – oferowanie możliwości rozwoju zawodowego i awansu wewnętrznego może zachęcić pracowników do pozostania w firmie na dłużej.
 • Regularne oceny i feedback – regularne oceny pracy oraz dostarczanie feedbacku pracownikom mogą pomóc im w rozwoju i poczuciu się docenianymi.
 • Sprawiedliwe wynagrodzenie – zapewnienie sprawiedliwego i konkurencyjnego wynagrodzenia może zmniejszyć skłonność pracowników do zmiany pracy.
 • Budowanie pozytywnej kultury organizacyjnej – kultura organizacyjna ma ogromne znaczenie. Budowanie pozytywnej kultury, opartej na wartościach firmy, może przyciągnąć i zatrzymać pracowników.
 • Szkolenia i rozwijanie kompetencji – inwestowanie w szkolenia i rozwijanie kompetencji pracowników może zwiększyć ich wartość dla firmy i zmotywować do pozostania.

Koszty związane z rotacją pracowników – rekrutacja kandydatów

Koszty rotacji pracowników to przede wszystkim koszty rekrutacyjne i szkoleniowe. Oprócz tego dochodzą do tego również utrata wiedzy i doświadczenia, czyli koszty szkoleń i wdrożeń pracowników. Jeśli chcesz skutecznie zmniejszyć koszty wysokiego wskaźnika rotacji, warto skorzystać z pomocy agencji pracy, która pomoże Ci w rekrutacji, np. w rekrutacji pracowników z Ukrainy. Dzięki temu fluktuacja pracowników nie będzie tak dotkliwa. 

Jak obliczyć wskaźnik rotacji pracowników – Podsumowanie

Rotacja pracowników to istotne wyzwanie dla wielu firm, ale zrozumienie jej przyczyn i skutków oraz skuteczne zarządzanie pozwalają zmniejszyć jej wpływ do minimum. Zrozumienie i skuteczne zarządzanie rotacją pracowników może pomóc firmom osiągnąć stabilność, zwiększyć efektywność i obniżyć koszty związane z obsadzeniem wakatów. Jeśli szukasz pomocy w zmniejszeniu wpływu rotacji pracowników postaw na znalezienie pracowników w naszej agencji. Znajdziemy dla Ciebie odpowiednie osoby, np. pracowników z Ukrainy, którzy pozwolą zmniejszyć koszty rotacji.