Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE w legalny sposób?

Uścisk dłoni uśmiechniętego mężczyzny w okularach, zatrudnienie cudzoziemca

Prowadzisz firmę w Polsce? Chcesz zatrudnić cudzoziemca, ale nie wiesz, w jaki sposób to zrobić i jakiej dokumentacji potrzebujesz? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się, jak zatrudnić cudzoziemca spoza Unii Europejskiej oraz z czym wiąże się cała procedura.

Jak zatrudnić cudzoziemca w legalny sposób – krok po kroku

Zatrudnienie cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski z UE to proces, który wygląda nieco inaczej niż w przypadku zatrudniania Polaka czy osoby spoza UE.

Dlatego najpierw przedstawimy proces zatrudnienia w oparciu o procedurę oświadczenie, aby zobrazować Ci, z czym się to wiąże:

 • Zarejestrowanie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w powiatowym urzędzie pracy.
 • Wniosek o wizę uprawniający do pobytu cudzoziemca i podjęcia pracy na terenie RP.
 • Podpisanie umowy o pracę oraz zgłoszenie rozpoczęcia zatrudnienia do PUP.

Trzy powyższe kroki dotyczą procedury oświadczeniowej – uproszczonej, której celem jest:

 • Legalizacja pracy obcokrajowca w Polsce – czyli złożenie we właściwym urządzenie oświadczenia o powierzenie pracy cudzoziemcowi.
 • Przekazanie oryginału dokumentów kandydatowi, które potwierdzają możliwość powierzenia pracy.

Jak zatrudnić cudzoziemca spoza UE – obywatele Ukrainy, Białorusi, Filipin?

Jeśli planujesz zatrudnienie cudzoziemców, którzy chcą pracować w Polsce, ale pochodzą z krajów nieobjętych procedurą oświadczeniową (uproszczoną) – czyli osoby spoza EU lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, lub Szwajcarii jesteś zobowiązany do spełniania warunków procedury zezwoleniowej, która składa się z:

 • Badania rynku pracy – zgłoszenie oferty pracy do właściwego urzędu i przeprowadzenie testu rynku pracy.
 • Złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę na podstawie dokumentu wskazującego rodzaj pracy, typ umowy, wynagrodzenie.
 • Uzyskanie wizy i przyjazd do Polski – przekazanie zezwolenia kandydatowi, który na tej podstawie może ubiegać się o wizę pracowniczą.
 • Podpisanie umowy z kandydatem zawierającej warunki z kodeksu pracy.

Więcej na temat umów podpisywanych z cudzoziemcami dowiesz się z wpisu: Umowa zlecenia, a umowa o pracę

Jak widzisz, proces zatrudniania cudzoziemców spoza UE wiąże się z koniecznością uzyskania zezwolenia na pracę i jest czasochłonny dlatego, jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie, to zachęcamy do kontaktu z agencją pracy Flambir, która zajmie się całym procesem za Ciebie. Rekrutujemy pracowników z:

 • Ukrainy
 • Białorusi
 • Mołdawii
 • Kazachstanu
 • Uzbekistan
 • Kuby
 • Nepalu
 • Bangladeszu
 • Gruzji
 • Filipin

Jak zatrudnić cudzoziemca - Obowiązki, które spoczywają na pracodawcy

Obowiązki pracodawcy można podzielić na 2 grupy: związane z zatrudnieniem i informacyjne. Teraz pokrótce je opiszemy.

Obowiązki związane z zatrudnieniem

 • Uzyskanie dokumentu legalizującego zatrudnienie, który należy przekazać kandydatowi.
 • Podpisanie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej i dochowania formy pisemnej dokumentu.
 • W przypadku zezwolenia na pracę sezonową podpisanie umowy o pracę lub umowy o pomoc przy zbiorach w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • Zatrudnienie uwzględniające warunki pracy zawarte w zezwoleniu/oświadczeniu.
 • Zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczenia społecznego (jeśli wymaga tego forma zatrudnienia).
 • Wypełnienie obowiązków informacyjnych.

Czego potrzebujesz do uzyskania dokumentu potwierdzającego legalny pobyt?

 • Okazania przez kandydata dokumentu uprawniającego do pobytu w Polsce.
 • Tytułu pobytowego uprawniającego do wykonywania pracy obywatelowi spoza UE na terytorium Polski.
 • Sporządzenia kopii dokumentu pobytowego i posiadania go przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Obowiązki informacyjne

W zakres obowiązków informacyjnych wchodzi poinformowanie wojewody o tym, że:

 • Cudzoziemiec podjął pracę na danym stanowisku.
 • Zmieniło się miejsce wykonywania pracy, siedziba, miejsce zamieszkania, nazwa lub forma prawna podmiotu zlecającego pracę.
 • Nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę.
 • Zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę.
 • Kandydat nie podjął, przerwał lub zakończył pracę na podstawie umowy w okresie 3 miesięcy od daty ważności zezwolenia na pracę.

Przeczytaj również: Zatrudnianie cudzoziemców 2022 – Nowe przepisy

Zezwolenie na pracę – rodzaje dokumentów uprawniających do legalnej pracy cudzoziemca

Aby legalnie zatrudnić cudzoziemca spoza UE, jako pracodawca musisz spełnić obowiązek posiadania zezwolenia na pracę, z czym nasza agencja pracy może Ci pomóc.

Wyróżnia się 6 typów takich dokumentów:

 • Zezwolenie typu A – to zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, które wydaje się w przypadku pracy dla podmiotu, którego siedziba, miejsce zamieszkania, oddział lub zakład znajduje się na terenie RP.
 • Zezwolenie typu B – dotyczy cudzoziemca wykonującego lub pełniącego funkcje w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców, pełnienia funkcji komplementariusza lub prokurenta w spółce.
 • Zezwolenie typu C, D i E – dotyczy cudzoziemca wykonującego lub delegowanego do pracy w Polsce – przez pracodawcę zagranicznego.
 • Zezwolenie typu S – dotyczy cudzoziemca wykonującego prace sezonowe.

Jeśli chcesz dowiedzieć się, co jest lepsze leasing, czy rekrutacja pracowników zza granicy to przeczytaj wpis: Pracownicy z Ukrainy – wybrać leasing czy zatrudnić samemu? Najważniejsze zalety i wady.

Zatrudnienie a pobyt cudzoziemca w Polsce

Pracodawca może zatrudnić cudzoziemca przebywającego w Polsce, ale wyłącznie na podstawie:

 • Wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • Art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • Zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
 • Wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen.
 • W ramach ruchu bezwizowego

Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców - Podsumowanie

Jak widzisz, proces zatrudnienia cudzoziemca jest czasochłonny i wymaga spełnienia określonych warunków. Jeśli robisz to po raz pierwszy i nie wiesz, jak zorganizować zatrudnienie, to pozwól, że Ci w tym pomożemy. Znajdziemy pracownika na każde stanowisko do każdej możliwej branży.

Pomożemy Ci w legalnym zatrudnieniu obcokrajowców. Napisz do nas!