Ile zarabia agencja pracy tymczasowej na pracowniku w procesie rekrutacyjnym?

Zdjęcie pokazujące, że sprawiedliwość decyduje o tym ile zarabia agencja pracy tymczasowej na pracowniku

Agencje zatrudnienia to niezwykle potrzebne podmioty, które pomagają wielu firmom w aktywnym prowadzeniu zatrudnienia. Dzięki nim przedsiębiorcy nie muszą martwić się o braki kadrowe i zastoje w produkcji. Zanim jednak zdecydujesz się skorzystać z usług agencji, warto dowiedzieć się, w jaki sposób działa i jak wycenia swoje usługi.

Najważniejsze informacje

 • Agencja zatrudnienia zarabia głównie na prowizjach od firm, które zlecają jej rekrutację pracowników.
 • Typowe koszty związane z rekrutacją pracowników wynoszą zwykle od 80% do 130% miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika (co odpowiada 6,5% do 11% rocznego wynagrodzenia brutto pracownika).
 • Agencje rozliczają się w dwóch metodach – success fee i model przedpłacony.

Ile zarabia agencja pracy tymczasowej na pracowniku?

Typowe koszty związane z rekrutacją pracowników do stanowisk niższego szczebla np. produkcyjnych czy magazynowych wynoszą zwykle od 80% do 130% miesięcznego wynagrodzenia brutto pracownika (co odpowiada 6,5% do 11% rocznego wynagrodzenia brutto pracownika). 

Ta kwota jest zależna od różnych czynników, takich jak długość gwarancji (możliwość ponownej bezpłatnej rekrutacji w przypadku, gdy pracownik zrezygnuje z pracy), stopień trudności procesu rekrutacji, który często zależy od lokalizacji klienta, poziomu wynagrodzenia proponowanego kandydatom oraz specyfiki systemu pracy.

zdjęcie pokazujące ręce i to, że sprawiedliwość decyduje o tym ile zarabia agencja pracy tymczasowej na pracowniku

Różne modele rozliczeń

Koszt związany z rekrutacją pracownika zależy bezpośrednio od jego wynagrodzenia. W praktyce najczęściej stosuje się dwie metody rozliczenia za tego typu usługi:

 1. Success fee, co oznacza opłatę za udaną rekrutację (faktura jest wystawiana w momencie, gdy nowy pracownik rozpocznie pracę u klienta). W tej formie opłaty można wybierać pomiędzy procentową stawką od wynagrodzenia pracownika a ustaloną kwotą za rekrutację. W przypadku niepowodzenia nie ma żadnych opłat.
 2. Model przedpłacony, który polega na płaceniu za poszczególne etapy rekrutacji, nie gwarantują sukcesu.

Najpopularniejszym wyborem w Polsce jest procentowa stawka success fee, która jest obliczana na podstawie miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia kandydata.

Czym jest i jak działa agencja pracy tymczasowej?

Agencja pracy tymczasowej to instytucja, która pełni kilka funkcji: szuka odpowiedniego pracownika, zatrudnia go, a następnie „przekazuje” go pracodawcy użytkownikowi na określony czas. Pracownik tymczasowy wykonuje pracę w miejscu wskazanym przez pracodawcę użytkownika, ale formalnie jest zatrudniony przez agencję.

Oto kluczowe aspekty działania agencji pracy tymczasowej:

 • Rekrutacja i selekcja – agencja znajduje i rekrutuje pracowników, uwzględniając potrzeby firmy.
 • Zatrudnienie – agencja formalnie zatrudnia pracownika i odpowiada za sprawy kadrowe, takie jak umowy o pracę, składki i rozliczenia.
 • Delegowanie – pracownik jest wysyłany do pracy u pracodawcy użytkownika, gdzie wykonuje powierzone mu zadania.
 • Opieka – agencja opiekuje się pracownikiem, np. organizując szkolenia czy rozwiązując problemy związane z zatrudnieniem.

Korzyści dla pracodawcy to m.in. szybkie pozyskanie pracownika, brak konieczności dbania o sprawy kadrowe, oraz elastyczność w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Dla pracownika zaletą jest możliwość zdobycia doświadczenia w różnych branżach i na różnych stanowiskach, a także elastyczność w wyborze zleceń.

Ciekawostka!

W rejestrze podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia wpisanych jest 8374 firm świadczących szeroko pojęte usługi pośrednictwa pracy.

Kim jest pracownik tymczasowy?

Pracownik tymczasowy to osoba zatrudniona przez agencję pracy tymczasowej, która następnie jest delegowana do wykonywania określonych zadań u pracodawcy użytkownika. Pracownik ten jest formalnie zatrudniony przez agencję, która odpowiada za wszelkie sprawy kadrowe i płacowe, natomiast praca jest wykonywana pod nadzorem pracodawcy użytkownika, który określa zakres obowiązków. 

Pracownicy tymczasowi często wykonują prace sezonowe, okresowe lub zastępują stałych pracowników, a ich zatrudnienie u jednego pracodawcy użytkownika jest ograniczone do łącznie 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy.

Na czym zarabia agencja zatrudnienia?

Agencja zatrudnienia zarabia głównie na prowizjach od firm, które zlecają jej rekrutację pracowników. Prowizja ta jest często równowartością jednomiesięcznego wynagrodzenia pracownika. Na przykład, jeśli pracownik zarabia 4000 zł brutto miesięcznie, agencja może pobrać równowartość tej sumy jako jednorazową prowizję. 

Dodatkowo agencje mogą zarabiać na marży, która jest różnicą między tym, co płaci pracodawca użytkownik a tym, co otrzymuje pracownik. W niektórych przypadkach agencje mogą również oferować dodatkowe usługi, takie jak doradztwo personalne czy szkolenia, które również są źródłem dochodu.

Czym jest marża agencji pracy?

Marża agencji pracy to opłata, którą agencja dolicza do kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika tymczasowego. Jest to różnica między kwotą, jaką pracodawca użytkownik płaci agencji, a wynagrodzeniem, które otrzymuje pracownik. Marża pokrywa koszty działalności agencji, takie jak rekrutacja, obsługa kadrowo-płacowa, ubezpieczenia społeczne, a także zysk agencji. Wysokość marży może być stała lub procentowa i zależy od wielu czynników, w tym od wielkości projektu i liczby zatrudnionych pracowników.

Jaka jest rola agencji pracy w zatrudnianiu pracowników tymczasowych?

Rola agencji pracy tymczasowej w zatrudnianiu pracowników tymczasowych jest wielowymiarowa i obejmuje kilka kluczowych aspektów:

 • Rekrutacja – odpowiada za znalezienie i selekcję odpowiednich kandydatów do pracy tymczasowej.
 • Zatrudnienie – to agencja formalnie zatrudnia pracownika tymczasowego, zajmując się wszelkimi sprawami kadrowymi i płacowymi.
 • Delegowanie – deleguje pracownika do wykonania pracy u pracodawcy użytkownika, który wyznacza zadania i nadzoruje ich wykonanie.
 • Wsparcie – zapewnia wsparcie pracownikowi tymczasowemu, w tym szkolenia i pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z zatrudnieniem.

Agencja pracy tymczasowej pełni więc funkcję pośrednika między pracownikiem a pracodawcą użytkownikiem, odciążając obie strony od wielu obowiązków administracyjnych i organizacyjnych.

Jak wygląda współpraca z agencją pracy?

Współpraca z agencją pracy tymczasowej polega na tym, że firma, która potrzebuje pracowników tymczasowych, zleca agencji znalezienie odpowiednich kandydatów. Agencja przeprowadza proces rekrutacyjny, legalnie zatrudnia pracowników i zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z ich zatrudnieniem, takimi jak umowy, płace i ubezpieczenia. 

Następnie pracownicy są delegowani do pracy u pracodawcy użytkownika, który określa ich zadania i nadzoruje ich wykonanie. W ten sposób pracodawca użytkownik może skupić się na swojej podstawowej działalności, podczas gdy agencja zarządza zasobami ludzkimi, oferując elastyczność i redukując obciążenia administracyjne.

Wynajem pracowników z Flambir

Potrzebujesz doświadczonych pracowników tymczasowych do swojej firmy? Jesteś we właściwym miejscu. We Flambir, świadczymy usługi pośrednictwa w znalezieniu i zatrudnienia dla Ciebie odpowiednich osób. 

Nasze bogate doświadczenie na polskim rynku pracy pozwala nam oferować wysoce wykwalifikowanych pracowników w przystępnej cenie. 

Naszym Klientom przede wszystkim oferujemy leasing pracowników z Ukrainy

Porada eksperta

Na jaką umowę zatrudnia się pracowników tymczasowych?

Porada od Flambir

Jest to umowa o pracę lub umowa zlecenie. Od wszystkich umów odprowadzane są podatki, a w przypadku osób podlegających ubezpieczeniom społecznym składki ZUS. Pracownikowi tymczasowemu zatrudnionemu w ramach umowy o pracę przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego, wynagrodzenia chorobowego (w przypadku umowy o pracę), dodatków za nadgodziny i okresu wypowiedzenia w przypadku rozwiązania umowy.

Podsumowanie

Podsumowując, agencje pracy tymczasowej generują swoje dochody głównie poprzez prowizje pobierane od firm korzystających z ich usług rekrutacyjnych. Prowizja ta często odpowiada jednomiesięcznemu wynagrodzeniu pracownika. Popularne modele opłat, to przede wszystkim success fee oraz model przedpłacony. Dobór odpowiedniej metody zależy jednak od uwarunkowań danej agencji.

Szukasz dobrego pracownika tymczasowego?

Napisz do nas na adres sales.manager@flambir.pl lub sprawdź naszą ofertę na stronie – leasing pracowników z Ukrainy

Chcesz porozmawiać?

Możemy również skontaktować się telefonicznie. Jeśli preferujesz tę formę kontaktu zadzwoń pod 507 228 855