Czym jest outsourcing pracowniczy i na czym polega?

czym jest outsourcing pracowniczy

Outsourcing pracowniczy to coraz bardziej popularne rozwiązanie w dzisiejszym świecie biznesu. Jeśli zastanawiasz się, czym dokładnie jest i dlaczego może być to korzystne dla Twojej firmy, to artykuł ten jest dla Ciebie. W tym wpisie zgłębimy tajniki outsourcingu pracowniczego, omawiając zalety, wady i sposoby jego skutecznego wykorzystania. Dowiesz się również, z jakiej agencji zatrudnienia skorzystać szukając outsourcingu pracowników.

Czym jest outsourcing pracowniczy?

Outsourcing pracowniczy lub inaczej leasing pracowniczy to strategia, w ramach której firma decyduje się na przekazanie pewnych zadań lub procesów do realizacji zewnętrznemu podmiotowi. W tym przypadku mówimy o pracownikach, którzy zostają zatrudnieni przez agencję zewnętrzną, a następnie wypożyczeni do przedsiębiorstwa korzystającego z outsourcingu. Ten model pozwala firmom skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, jednocześnie korzystając z umiejętności i doświadczenia pracowników specjalizujących się w określonych dziedzinach.

Outsourcing pracowniczy vs. pracownik tymczasowy – różnice i podobieństwa

Choć outsourcing pracowniczy i praca tymczasowa mogą wydawać się podobnymi koncepcjami, istnieją między nimi istotne różnice. W przypadku pracy tymczasowej mówimy o zatrudnianiu pracowników na krótki okres czasu w celu pokrycia tymczasowego zapotrzebowania na siłę roboczą. W przeciwieństwie do pracy tymczasowej w ramach outsourcingu pracowniczego agencja zatrudnia pracowników na stałe (np. na umowie o pracę), a następnie wypożycza ich firmom na dłuższy okres na zasadzie umowy outsourcingu, by realizować konkretne zadania lub projekty.

Jakie usługi podlegają outsourcingowi pracowniczemu?

Outsourcing pracowniczy obejmuje delegowanie określonych zadań lub funkcji pracowników z jednej firmy do drugiej, specjalizującej się w danej dziedzinie. W zasadzie wiele różnych usług i funkcji może być poddawanych outsourcingowi pracowniczemu, w zależności od potrzeb firmy oraz jej obszarów działalności. Niektóre z powszechnie podlegających outsourcingowi usług obejmują:

 1. Obsługa kadrowo-płacowa: Outsourcing tej usługi pozwala firmie zlecającej skupić się na głównych aspektach biznesu, pozostawiając obsługę płac, podatków, ubezpieczeń społecznych i innych kwestii kadrowych zewnętrznej firmie specjalizującej się w tych dziedzinach.
 2. Usługi IT: Firmy często korzystają z outsourcingu w obszarze informatycznym, delegując zarządzanie infrastrukturą IT, wsparcie techniczne, rozwój oprogramowania, zarządzanie systemami, a nawet zarządzanie danymi.
 3. Obsługa klienta: Outsourcing obsługi klienta pozwala firmie skoncentrować się na swojej głównej działalności, podczas gdy zewnętrzny dostawca zajmuje się kontaktami z klientami, odpowiedziami na zapytania i rozwiązywaniem problemów.
 4. Księgowość i finanse: Usługi księgowe, rachunkowość, audyt i doradztwo finansowe mogą być również outsourcowane, aby zyskać dostęp do specjalistycznej wiedzy i doświadczenia.
 5. Administracja i biuro: Zadania biurowe, takie jak zarządzanie dokumentacją, organizacja spotkań, zarządzanie terminami i inne działania administracyjne, mogą być powierzone firmie zewnętrznej.
 6. Marketing i reklama: Firmy mogą zlecać działania marketingowe, takie jak kampanie reklamowe, tworzenie treści, zarządzanie mediami społecznościowymi i analizę rynku, specjalistycznym agencjom marketingowym.
 7. HR i rekrutacja: Outsourcing tej dziedziny może obejmować procesy rekrutacyjne, szkolenia, tworzenie polityki personalnej i zarządzanie personelem.
 8. Logistyka i łańcuch dostaw: Firmy mogą korzystać z usług zewnętrznych w obszarze planowania logistycznego, zarządzania zapasami, transportu oraz monitorowania łańcucha dostaw.
 9. Badania i rozwój: Outsourcing działań badawczo-rozwojowych pozwala firmom korzystać z wiedzy i zasobów firm specjalizujących się w innowacjach i technologiach.
 10. Obsługa nieruchomości: Zarządzanie i utrzymanie nieruchomości, w tym opieka nad budynkami i infrastrukturą, również może podlegać outsourcingowi.

Wady i zalety dla pracodawcy z wykorzystania outsourcingu pracowniczego

Wprowadzenie outsourcingu pracowniczego do strategii firmy może przynieść liczne korzyści. Po pierwsze, pozwala to zaoszczędzić czas i zasoby, ponieważ agencja zajmuje się procesami rekrutacyjnymi i administracyjnymi. Ponadto zyskujesz dostęp do wysoko wykwalifikowanych pracowników bez konieczności długotrwałego procesu rekrutacji. Umożliwia to szybkie znalezienie dobrego pracownika oraz ograniczenie kosztów pracy pracowników.

Jednakże podobnie jak w przypadku każdej strategii biznesowej, outsourcing pracowniczy niesie ze sobą pewne wyzwania i ryzyka. W przypadku outsourcingu istnieje ryzyko utraty kontroli nad pewnymi procesami oraz konieczność współdzielenia poufnych informacji z zewnętrznym podmiotem i pracownikiem.

Jak skorzystać z usługi outsourcingu pracowniczego? – Agencja pracy tymczasowej i outsourcingu

Aby skorzystać z outsourcingu pracowniczego, warto rozpocząć od dokładnej analizy potrzeb firmy oraz identyfikacji obszarów, które mogłyby być z powodzeniem przekazane podmiotowi zewnętrznemu. Następnie, należy wybrać odpowiednią agencję, sprawdzając jej historię, reputację i ofertę. Warto pamiętać, że nie każda agencja świadczy usługę outsourcingu. Jeśli szukasz takiej możliwości, zapraszamy to skorzystania z naszej oferty, np. outsourcingu pracowników.

Umowa o outsourcingu pracowniczym – co powinna zawierać?

Umowa o outsourcingu pracowniczym, czyli umowa między firmą (zlecającą) a inną firmą lub dostawcą (wykonawcą), w której firma wykonawcza dostarcza pracowników do pełnienia określonych zadań w firmie zlecającej, powinna być starannie przygotowana i jasno określać warunki współpracy. Oto kluczowe elementy, które powinny być zawarte w takiej umowie:

 1. Strony umowy: Pełne i dokładne dane obu stron umowy, w tym nazwy, adresy, numery identyfikacyjne (np. NIP), reprezentanci umowni (osoby uprawnione do zawierania umowy) oraz inne istotne informacje identyfikujące strony.
 2. Cel umowy: Jasne określenie celu i zakresu outsourcingu, czyli jakie konkretne zadania lub usługi mają być świadczone przez pracowników wykonawcy.
 3. Pracownicy: Spis pracowników, którzy zostaną przekazani do firmy zlecającej, wraz z ich stanowiskami, kompetencjami i pełnionymi rolami.
 4. Okres umowy: Określenie daty rozpoczęcia i zakończenia umowy o outsourcingu pracowniczym, a także warunków ewentualnej przedłużenia umowy.
 5. Warunki finansowe: Opis wynagrodzenia i warunków płatności za usługi outsourcingowe, w tym opłaty za pracowników, koszty dodatkowe, terminy płatności itp.
 6. Obowiązki stron: Wyjaśnienie, jakie dokładnie obowiązki spoczywają na obu stronach umowy. Zazwyczaj zlecający odpowiada za dostarczenie pracownikom odpowiednich warunków pracy i instrukcji, a wykonawca za dostarczenie kompetentnych pracowników.
 7. Prawa własności intelektualnej: Jeśli pracownicy wykonawcy tworzą jakieś prace lub mają dostęp do poufnych informacji, umowa powinna regulować kwestie praw autorskich i poufności.
 8. Odpowiedzialność i ubezpieczenie: Określenie odpowiedzialności obu stron w razie ewentualnych problemów lub szkód oraz wymogi dotyczące ubezpieczeń pracowników.
 9. Warunki rozwiązania umowy: Zawarcie warunków, na jakich umowę można rozwiązać przed terminem lub zakończyć na koniec określonego okresu. Może to obejmować odstępne, terminy wypowiedzenia itp.
 10. Postanowienia ogólne: W tym sekcje dotyczące prawa obowiązującego, jurysdykcji (miejsca rozstrzygania ewentualnych sporów), zmian umowy, klauzul ochrony danych osobowych itp.
 11. Zastrzeżenie klauzuli o zmianie pracowników: W umowie może być zawarta klauzula, która umożliwi zlecającej zaakceptowanie lub odrzucenie określonych pracowników dostarczanych przez wykonawcę.
 12. Zastrzeżenie konkurencji: Możliwe jest włączenie klauzuli zabraniającej wykonawcy zatrudniania pracowników z firmy zlecającej przez pewien okres po zakończeniu umowy.
 13. Ponowne przekształcenie pracowników: Jeśli umowa przewiduje możliwość, że pracownicy wykonawcy mogą zostać przejęci przez firmę zlecającą po pewnym czasie, to należy to jasno określić.
 14. Podpisy i daty: Umowa powinna być podpisana przez reprezentantów obu firm oraz powinny być umieszczone daty podpisania.
 15. Załączniki: Do umowy można dołączyć załączniki, takie jak szczegółowe specyfikacje zadań, harmonogramy prac czy inne istotne dokumenty.

Czy warto skorzystać z outsourcing pracowników?

Decyzja o zastosowaniu outsourcingu pracowniczego zależy od indywidualnych potrzeb firmy. Przed podjęciem decyzji warto dokładnie przeanalizować korzyści i ryzyka oraz ocenić, czy jest to najlepsze rozwiązanie dla danej organizacji. Na pewno daje to wiele możliwości, dlatego w określonych sytuacjach na pewno warto rozważyć taką możliwość.

Outsourcing pracowniczy a przepisy prawa pracy

Outsourcing pracowniczy wiąże się z przestrzeganiem przepisów kodeksu pracy oraz innych regulacji. Ważne jest, aby zarówno firma, jak i agencja pracowały zgodnie z obowiązującymi normami podczas zawarcia stosunku pracy na takich zasadach. Zawierając taką umowę jako pracodawca, należy się również liczyć z możliwymi kontrolami z PIP czy ZUS.

Outsourcing pracownika – Podsumowanie

Outsourcing pracowniczy może być wartościowym narzędziem gdy w danym okresie brakuje rąk do pracy. Jeśli również chcesz skorzystać z takiej możliwości, wybierz usługi naszej firmy outsourcingowej. Oferujemy leasing pracowników z Ukrainy oraz innych krajów. Dzięki nam i wynajmowi wykwalifikowanych pracowników niezwykle małym kosztem uzupełnisz braki kadrowe.

Agencja Pracy FLAMBIR zajmie się legalizacją pobytu obcokrajowca w Polsce oraz może przeprowadzić rekrutację. Dzięki takiej pomocy możesz znaleźć pracowników z różnymi umiejętnościami i kwalifikacjami. Dużym plusem jest też to, że nie musisz na bieżąco śledzić zmian w ustawie o cudzoziemcach. Tak naprawdę nie musisz wiedzieć zbyt wiele o legalnym zatrudnianiu pracowników zza granicy. Wszystkim zajmą się pracownicy agencji a Ty zaoszczędzić mnóstwo czasu i stresu. Obecnie wiele firm decyduje się na zatrudnienie pracowników z Ukrainy oraz innych wschodnich państw. Dzieje się tak, ponieważ obcokrajowcy chętnie podejmują różnego typu prace – nawet te najbardziej wymagające, a jednocześnie mają szeroką wiedzę z danej branży.